top of page

Вступ до аспірантури та докторантури

В аспірантурі ІПКіК НАН України провадиться освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти:

 • за спеціальністю "091 – Біологія та біохімія" галузі знань "09 – Біологія" з обсягом прийому 6 осіб/рік;

 • за спеціальністю "222 – Медицина" галузі знань "22 – Охорона здоров'я" з обсягом прийому 2 особи/рік.

Підготовка здобувачів в аспірантурі ІПКіК НАН України відбувається:

 • за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України):

  • за очною денною формою навчання (з виплатою стипендії);

  • за очною вечірньою формою навчання (без виплати стипендії)

 • за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб за очною та заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Мовою освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і кріомедицни НАН України є державна мова України.

ВСТУП 2023 р.

 1. Правила прийому на навчання до аспірантури ІПКіК НАН України на 2023 р.

 2. Правила прийому до докторантури ІПКіК НАН України на 2023 р.

 3. Тимчасовий порядок дистанційної роботи приймальної комісії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

 4. Вартість навчання в аспірантурі (докторантурі) ІПКіК НАН України на 2023–2024 н.р.

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ 2023 р.

Прийом заяв: 01.08.2023 р. – 12.09.2023 р.

Оприлюднення списку: 15.09.2023 р.

Вступні іспити: 18–30.09.2023 р.

Оприлюднення рейтингу: 05.10.2023 р.

Зарахування до аспірантури: 01.11.2023 р.

Перелік документів

 1. заява про участь у конкурсному відборі;

 2. копія документа про здобутий ступінь освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста та додатку до нього (в разі здобуття відповідної освіти за кордоном ‒ копію нострифікованого диплома);

 3. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

 4. копія військового квитка або посвідчення про приписку;

 5. копія ідентифікаційного коду;

 6. чотири кольорові фото розміром 3х4 см;

 7. особовий листок з обліку кадрів;

 8. автобіографія;

 9. медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о;

 10. дослідницька пропозиція (Додаток 1);

 11. список опублікованих наукових праць (за наявності) з копіями опублікованих статей/тез;

 12. копія міжнародного сертифікату з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

Програми вступних іспитів

 1. Програма вступного іспиту до аспірантури ІПКіК НАН України за спецільністю "091 – Біологія" галузі знань "09 – Біологія" на 2023 р.

  • Екзаменаційні білети (зразок)

 2. Програма вступного іспиту до аспірантури ІПКіК НАН України за спецільністю "222 – Медицина" галузі знань "22 – Охорона здоров'я" на 2023 р.

  • Екзаменаційні білети (зразок)​

 3. Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземних мов третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії

Перелік документів

 1. заява про участь у конкурсному відборі;

 2. копія документа про здобутий ступінь освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста та додатку до нього (в разі здобуття відповідної освіти за кордоном ‒ копію нострифікованого диплома);

 3. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

 4. копія військового квитка або посвідчення про приписку;

 5. копія ідентифікаційного коду;

 6. чотири кольорові фото розміром 3х4 см;

 7. особовий листок з обліку кадрів;

 8. автобіографія;

 9. медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о;

 10. дослідницька пропозиція (Додаток 1);

 11. список опублікованих наукових праць (за наявності) з копіями опублікованих статей/тез;

 12. копія міжнародного сертифікату з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

Заява про прийом до аспірантури та усі необхідні для зарахування документи подаються до ІПКіК НАН України одним із запропонованих варіантів:

Секретар приймальної комісії ІПКіК НАН України

ДАНЬКО Катерина Вікторівна

моб.: +38 (066) 788-82-15

e-mail: katcryo@ukr.net

Рейтинговий список вступників до аспірантури ІПКіК НАН України 2022 р.

Доктор філософії (PhD) – це освітньо-науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. Ступінь доктора філософії відповідає 8 рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та третьому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

 • Міністерство освіти і науки України: www.mon.gov.ua;

 • ДП «Інфоресурс»: https://www.inforesurs.gov.ua/

 • ДП «Інформаційно-іміджевий центр» СОН України, що виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності (ENIC Ukraine): http://enic.in.ua/

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ.jpg

Контактна інформація

КУЛЄШОВА Лариса Георгіївна

e-mail: kuleshovalarisa47@gmail.com

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (099) 036-20-55

bottom of page