top of page
Кафедра ЮНЕСКО ІПКіК НАНУ_edited_edited.jpg

Кафедра кріобіології
UNESCO

Завідувач: академік НАН України, д. мед. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковим напрямком діяльності Кафедри є розробка сучасних і вдосконалення існуючих технологій кріоконсервування біологічних об'єктів різного рівня організації і довготривалого зберігання їх в низькотемпературному банку біологічних об'єктів, що є складовою частиною Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, з дотриманням вимог, що пред'являються Європейською Асоціацією тканинних банків. Особлива увага приділяється створенню кріобанків органів, тканин і клітин тварин і людини, генофонду рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, розробці нових медичних біопрепаратів.

Одним з пріоритетних напрямків роботи Кафедри є всебічний обмін науковою і науково-технічною інформацією для впровадження отриманих знань і досвіду в практичну медицину з метою поліпшення здоров'я і підвищення рівня і якості життя населення.

Кафедра постійно сприяє підвищенню професійного рівня своїх співробітників, направляючи їх на стажування в провідні науково-дослідні центри Європи і фінансуючи їх участь в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, з'їздах, школах.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Кафедру засновано у 1998 р. Кафедру очолюють: академік НАН України, д. мед. н., проф.  Гольцев А.М. та іноземний член НАН України, професор Баррі ФУЛЛЕР (Велика Британія). Діяльність кафедри кріобіології грунтується на принципах ЮНЕСКО, підтримується Президією Національної Академії Наук України та Комітетом у справах ЮНЕСКО в Україні. Кафедра фінансово підтримується фондом IMET2000. Основною метою створення Кафедри є підтримка міжнародних стандартів і національних фундаментальних досліджень в галузі кріобіології і кріомедицини. Наукові зв'язки між Кафедрою і провідними дослідницькими біологічними та медичними центрами світу дозволяють регулярно проводити обмін фахівцями, сприяти поширенню знань в галузі кріобіології і кріомедицини і навчання іноземних аспірантів. Для роботи на Кафедрі в основному залучаються молоді вчені і фахівці з різних областей біології, медицини і суміжних наук, що дозволяє проводити унікальні міждисциплінарні дослідження.

ШТАТ КАФЕДРИ

DSc in Medicine, Professor, Academician of the NAS of Ukraine
академік НАН України, доктор медичних наук, професор

Head of Department
Завідувач кафедри

Anatoliy M. GOLTSEV
ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine

DSc in Medicine, Professor, Academician of the NAS of Ukraine
академік НАН України, доктор медичних наук, професор

Professor of Biological Sciences

Professor of the department
Професор кафедри

John G.
BAUST

The State University of New York at Binghamton, США

Professor of Biological Sciences

PhD

Professor of the department
Професор кафедри

Estefania P.
ROSENDO

University of Vigo, Іспанія

PhD

Professor of Surgical Sciences

Department Coordinator
Координатор кафедри

Barry J.
FULLER

University College School of Medicine, Великобританія

Professor of Surgical Sciences

MD, PhD

Professor of the department
Професор кафедри

Pavel
MERICKA

Responsible person of the Tissue Establishment at Fakultní nemocnice Hradec Králové, Чехія

MD, PhD

Head of Department
DSc in Biology, Professor
головний науковий співробітник
доктор біологічних наук
професор

Professor of the department
Професор кафедри

Oleksandr Yu. PETRENKO
ПЕТРЕНКО Олександр Юрійович

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine

Head of Department
DSc in Biology, Professor
головний науковий співробітник
доктор біологічних наук
професор

PhD, DSc, Foreign Memberof NAS of Ukraine

Professor of the department
Професор кафедри

Colin J.
GREEN

International Medical Education Trust, Великобританія

PhD, DSc, Foreign Memberof NAS of Ukraine

PhD, Emeritus Professor

Professor of the department
Професор кафедри

Locksley
McGANN

University of Alberta Edmonton, Канада

PhD, Emeritus Professor

Head of Department
DSc in Physics & Mathematics, Professor 
завідувач відділу
доктор фізико-математичних наук
професор

Professor of the department
Професор кафедри

Olga I. GORDIYENKO
ГОРДІЄНКО Ольга Іванівна

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine

Head of Department
DSc in Physics & Mathematics, Professor
завідувач відділу
доктор фізико-математичних наук
професор

PhD

Professor of the department
Професор кафедри

Roland
FLECK

King’s College, Center for Ultrastructure Imaging, Великобританія

PhD

PhD

Professor of the department
Професор кафедри

Shannon N.
TESSIER

Center for Engineering in Medicine, Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School, США

PhD

PhD in Biology, Senior Researcher 
старший науковий співробітник
кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник

Scientific Secretary of the Department
Вчений секретар кафедри

Yevgeniya I. SMOLYANINOVA
СМОЛЬЯНІНОВА Євгенія Іванівна

Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine

PhD in Biology, Senior Researcher
старший науковий співробітник
кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

СМОЛЬЯНІНОВА Євгенія Іванівна

старший науковий співробітник
кандидат біологічних наук
старший науковий співробітник

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (057) 373-41-43

bottom of page