top of page

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д64.242.01

Спеціалізована вчена рада Д64.242.01 є єдиною в Україні, яка приймає до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних та біологічних наук за спеціальностями:

 • "14.01.35 – Кріомедицина" галузі знань "22 – Охорона здоров'я",

 • "03.00.19 – Кріобіологія" галузі знань "09 – Біологія".

Спеціалізована вчена рада Д64.242.01 функціонує на базі ІПКіК НАН України з 1981 р. 

За 40 років роботи в ній успішно захищено 395 дисертаційних робіт, з них:

 • на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 276 дисертацій;

 • на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 34 дисертації;

 • на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 71 дисертація;

 • на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 14 дисертацій.

 

Склад ради затверджено МОН України (Наказ МОН України № 1413 від 24.10.2017 р.).

Склад спеціалізованої вченої ради Д64.242.01

 1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.242.01 академік НАН України, доктор медичних наук, професор ГОЛЬЦЕВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, спеціальність – 14.01.35

 2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.242.01 доктор медичних наук, професор с.н.с. КОМПАНІЄЦЬ АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу низькотемпературного консервування, спеціальність 14.01.35

 3. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.242.01 кандидат біологічних наук, ФАЛЬКО ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, науковий співробітник відділу Низькотемпературний банк біологічних обєктів, спеціальність  03.00.19

 4. доктор біологічних наук, професор БАБІЙЧУК ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріоцитології, спеціальність – 03.00.19

 5. доктор біологічних наук, професор БАБІЙЧУК ГЕОРГІЙ ОПАНАСОВИЧ, завідувач відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, спеціальність – 03.00.19

 6. доктор біологічних наук, професор БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріоендокрінології, спеціальність – 14.01.35

 7. доктор біологічних наук, професор ГУЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КИРИЛОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу холодової адаптації, спеціальність-03.00.19

 8. доктор медичних наук, професор ДЬОМІН ЮРІЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології, спеціальність – 14.01.35

 9. доктор біологічних наук, професор ЖЕГУНОВ ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ, Харківська державна зооветеринарна академія МАП України, завідувач кафедри хімії і біохімії, спеціальність – 03.00.19

 10. доктор медичних наук, старший науковий співробітник ЛЕГАЧ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, головний науковий співробітник, спеціальність - 14.01.35

 11. доктор біологічних наук, професор МАЛОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА, Інститут проблем ендокринної патології НАМН України ім. В.Я. Данилевського, завідувач лабораторії фармакології, спеціальність – 03.00.19

 12. доктор біологічних наук, професор НАРДІД ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріобіофізики, спеціальність – 03.00.19

 13. доктор біологічних наук, професор ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріобіохімії, спеціальність – 03.00.19

 14. доктор медичних наук, професор ПРОКОПЮК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріобіології систем репродукції, спеціальність – 14.01.35

 15. доктор біологічних наук, професор РОЗАНОВ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач лабораторії фітокріобіології, спеціальність – 03.00.19

 16. доктор медичних наук, професор САНДОМИРСЬКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу експериментальної кріомедицини; спеціальність – 14.01.35

 17. доктор медичних наук, професор ТИМЧЕНКО АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», директор, завідувач лабораторії виробничої трансфузіології та біотехнології, спеціальність – 14.01.35

 18. доктор медичних наук, професор ШЕПІТЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, ВДНЗ Україна «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, спеціальність – 14.01.35

 19. доктор біологічних наук старший науковий співробітник ШКОРБАТОВ ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри мікології і фітоімунології, спеціальність – 03.00.19

 20. доктор медичних наук, професор ЮРЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, старший науковий співробітник відділу кріоморфологія, спеціальність – 14.01.35

Оголошення

5 травня 2021 р. відбудеться захист дисертаційної роботи

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

ПАКУЛОВОЇ Ольги Костянтинівни

«Осмотична поведінка еритроцитів людини при зміні аніонного складу середовища в умовах гіпотермії» за спеціальністю "03.00.19 – Кріобіологія" галузі знань "09 – Біологія"

 

Засхист відбудеться в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09

Ідентифікатор конференції: 680 958 5318. Код доступу: 509352

 

Науковий керівник:

БОНДАРЕНКО Валерій Антонович доктор біологічних наук, професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, в.о. завідувача кафедри фізіології людини і тварин.

Офіційні опоненти:

МАРТИНЮК Віктор Семенович доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», професор кафедри біофізики та медичної інформатики;

ДЕНИСОВА Ольга Миколаївна кандидат біологічних наук, доцент, Харківська державна зооветеринарна академія України, доцент кафедри хімії та біохімії ім. проф. О.В. Чечоткіна.

 

Автореферат дисертації Пакулової О.К.

(Опубліковано 05.03.2021 р.)
Дисертація Пакулової О.К.

(Опубліковано 05.03.2021 р.)
Відгук Мартинюк В.С.

(Опубліковано 05.04.2021 р.)
Відгук Денисової О.М.

(Опубліковано 05.04.2021 р.)

bottom of page