top of page

Наукова школа кріофізіології клітини

Засновник – БОНДАРЕНКО Валерій Антонович (founded by Valerii A. BONDARENKO)

Наукова школа кріофізіології клітини

Наукову школу започатковано у 1983 р. доктором біологічних наук, професором Валерієм Антоновичем Бондаренко, який тривалий час очолював відділ кріофізіології клітини ІПКіК НАН України. На сьогоднішній день наукову школу очолює провідний науковий співробітник відділу кріоцитології, доктор біологічних наук Наталія Михайлівна Шпакова.
Під керівництвом Бондаренко В.А. були розроблені нові напрямки теоретичного і експериментального дослідження кріопошкодження клітин та його корекції. За ініціативи Бондаренко В.А. проводилось моделювання процесів, що впливають на клітини при різних режимах низькотемпературної консервації. Вивчалися такі феномени як гіпертонічний кріогемоліз, гіпертонічний шок і постгіпертонічний лізис еритроцитів людини.
Однією з найважливіших задач наукової школи було дослідження можливості підвищення стійкості клітин до температурного і осмотичного стресу за допомогою хімічних модифікуючих агентів, серед яких головна увага приділялася амфіфільним сполукам різної природи.
За цикл наукових праць «Дослідження механізмів кріопошкоджень біологічних мембран» Бондаренко В.А. зі співавторами отримав Премію НАН України ім. О. В. Палладіна у 1989 р.
Бондаренко В.А. є автором понад 250 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 24 патентів і авторських свідоцтв.
Під керівництвом Бондаренко В.А. захищено 5 докторських та 35 кандидатських дисертацій.
Бондаренко В.О. успішно поєднував наукову та педагогічну діяльність, будучи також завідувачем кафедрою фізіології людини та тварин ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Особливу увагу Валерій Антонович приділяв росту і розвитку нового покоління науковців, його учні працюють не тільки в нашій державі, а і в США, Канаді, Німеччині, Франції, Швеції, Швейцарії та Австралії.

bottom of page