top of page

Наукова школа кріомедицини

Засновник – САНДОМИРСЬКИЙ Борис Петрович (founded by Borys P. SANDOMYRSKYI)

Наукова школа кріомедицини

Наукову школу засновано у 1976 р. На сьогоднішній день наукову школу очолює завідувач відділу експериментальної кріомедицини, к. мед. н., ст. досл. Чиж М.О.
За ініціативи Сандомирського Б.П. проводилась активна розробка біологічних гіпоімуногенних судинних протезів малого діаметра на основі ксеногенних артерій. Розроблено методику девіталізації ксеногенних артерій за допомогою комбінованої дії двох фізичних чинників – низьких температур та іонізуючого опромінення. Отримані біопротези є гіпоімуногенним сполучнотканинним каркасом. Експериментальне судинне протезування продемонструвало адекватне функціонування девіталізованих ксеноартерій (щонайменше протягом 24 місяців) без розвитку тромбозів і стенотичних змін.
За цикл наукових праць «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» колективу авторів з участю Сандомирського Б.П. було присуджено Державну премію в галузі науки і техніки за 2018 р.
Сандомирський Б.П. є автором понад 400 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 42 патенти і авторських свідоцтв.
Під керівництвом Сандомирського Б.П. захищено 2 докторські та 19 кандидатських дисертацій.

bottom of page