top of page

Наукова школа кріоендокринології

Засновник – БОНДАРЕНКО Тетяна Петрівна (founded by Tetiana P. BONDARENKO)

Наукова школа кріоендокринології

Наукову школу започатковано у 1996 р., коли доктор біологічних наук, професор Тетяна Петрівна Бондаренко очолила відділ кріобіохімії та фармакології нейро-гуморальних систем ІПКіК НАН України. Під керівництвом Бондаренко Т.П. проводились дослідження морфо-функціональних характеристик клітинних та органотипових культур ендокринних залоз тварин in vitro та in vivo при трансплантації тваринам з експериментальними патологіями відповідних ендокринних органів.

Однією з найважливіших задач наукової школи було дослідження можливості довгострокового зберігання біологічного матеріалу ендокринних органів з метою створення запасу функціонально активних ендокринних клітин для їх подальшого використання в експериментальних або клінічних дослідженнях. В результаті було розроблено численні режими кріоконсервування та гіпотермічного зберігання фрагментів та клітин щитовидної та підшлункової залози, наднирників, сім׳яників, яєчників, які були захищені багатьма патентами. В наукових роботах Бондаренко Т.П. та її учнів представлено результати трансплантації як нативного, так і кріоконсервованого матеріалу, яка дозволила полегшити перебіг ендокринних патологій у тварин в експериментальних умовах.

За цикл наукових праць «Кріоконсервування первинних та органотипових культур ендокринних залоз» Бондаренко Т.П., Божок Г.А. та Легач Є.І. у 2016 році отримали Премію ім. В.П. Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології.

Бондаренко Т.П. є автором понад 340 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 14 патентів і авторських свідоцтв. Під керівництвом Бондаренко Т.П. захищено 21 дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук або доктора філософії та 2 докторські дисертації.

bottom of page