top of page

Наукова школа кріобіології системи репродукції

Засновник – ГРИЩЕНКО Валентин Іванович (founded by Valentyn I. GRYSHCHENKO)

Наукова школа кріобіології системи репродукції

Кріобіологічна школа в репродуктології зародилася у 80-х роках ХХ ст. Лабораторія репродукції людини була сформована у 1983 році. Відділ кріобіології системи репродукції було створено у 1984 р.

У 1974 р. МОЗ СРСР надало дозвіл на розробку і впровадження методів ДРТ у клінічну практику лікувальних закладів Москви, Харкова та Ленінграда. Ідейнім натхненником і організатором новаторських досліджень в Україні став Валентин Іванович Грищенко ‒ український вчений, видатний акушер-гінеколог, кріобіолог, кріомедик, педагог, академік НАН України, доктор медичних наук, професор. Валентин Іванович на той час завідував кафедрою акушерства та гінекології Харківського державного медичного університету. У 1976–1979 рр. він був одним із радників Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у справах Спеціальної програми репродукції людини, а з 1980 року – експертом ВООЗ. З 1983 по 2011 рр. він очолював Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. Завдяки його ентузіазму та творчої енергії результати науково-дослідних досліджень успішно втілювалися у клінічну практику.
Значних результатів у лікуванні безпліддя методом штучної інсемінації нативною та кріоконсервованою спермою донорів досягнув професор Ю. С. Паращук. Для підвищення ефективності лікування безпліддя запропонованим методом було проведено серію фундаментальних досліджень, спрямованих на збільшення показника фертильності кріоконсервованої сперми. Вивчався вплив низькоінтенсивного лазерного (П. Тодоров, 1993 р.) та ультразвукового (Т. Л. Весич, 1994 р.) випромінювання, постійного магнітного поля (А. Муххамад, 1997 р.) на морфофункціональні показники кріоконсервованих сперматозоїдів. Було доведено ефективність виділення рухомої фракції сперміїв за використання цитохрому С (М. І. Крамар, 1990 р.), кріоконсервованої фолікулярної рідини (Г. Г. Геродес, 1999 р.), перфторану (І. М. Кучков, 2000 р.). За останнє десятиліття було розроблено ефективні протоколи заморожування-відігріву сперміїв людини. Також визначено методичні й методологічні підходи до кріоконсервування чоловічих гамет (А. В. Дунаєвська, 2001 р., О. О. Яковлєва, 2008 р.). Біля витоків української репродуктивної медицини поряд із директором Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, академіком НАН України Валентин Іванович Грищенко стояли: керівник лабораторії кріоконсервування системи репродукції людини к.м.н., ст.н.с. Федір Власович Дахно; лікар-репродуктолог, к.м.н., ст.н.с. Володимир Іванович Піняєв та ембріолог-кріобіолог, к.б.н., ст.н.с. Наталія Несторівна Чуб. 30 листопада 1984 р. цій команді вчених вперше в Україні успішно вдалося запліднити ооцит в умовах in vitro та побачити дроблення ембріона. Необхідно зазначити про те, що апаратура і медичні засоби в СРСР не вироблялися, про закупівлі за кордоном можна було тільки мріяти. Щось робили самі з підручних засобів – майстрували камери для інкубації ембріонів, пристосовували прилади з хімічних лабораторій. Так, ексикатор використовувався замість термостата для вирощування ембріона. Лабораторне оснащення для досліджень було дуже мізерним, наприклад, недоступний спеціальний посуд для культивування ембріонів замінювали скельцями, які купували на годинниковому заводі.
У результаті спільної роботи харківських вчених 19 березня 1991 р. на світ з’явилася Катя Кульова ‒ перша в Україні дитина, народжена після запліднення ооциту in vitro.
Аналіз архівних матеріалів, записів робочих журналів науковців виявив не тільки наукову, а й емоційну складову досліджень та дозволив зрозуміти те, наскільки важливою була ця подія та яких зусиль приклали вчені для досягнення поставленої мети.

У 2002 р. колективу вчених ІПКіК НАН України (Петрушко М.П., Гуріна Т.М.) вперше вдалося кріоконсервувати три ембріони пацієнтки, яка проходила лікування безпліддя методом ДРТ. У сприятливому циклі деконсервовані ембріони були перенесені в порожнину матки, і пацієнтка завагітніла. Через 9 місяців (25 серпня 2003 р.) народився здоровий доношений хлопчик.
Будучи повністю сформованим у важкий для біологів час, відділ пройшов тернистий шлях становлення і сьогодні є однією з провідних шкіл кріобіології в галузі репродуктивної медицини України.

bottom of page