top of page

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІМЕДИЦИНИ


6 травня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Глоба Вячеслав Юрійович
«Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній обструкції»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
222 – Медицина

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.004 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 414. Дисертацію прийнято до захисту 14 квітня 2021 року.
оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Посилання на аудіозапис https://drive.google.com/file/d/1xdmtWVk9YiotkLqoAD7QAlHS20fLC8rc/view?usp=sharing; Посилання на відеозапис: https://drive.google.com/file/d/1omNs7A7qyahkpmr0Y5MFspWoW2wDfAk9/view?usp=sharing

отзывы наказ про вручення диплома

bottom of page