top of page

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІМЕДИЦИНИ


РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.242.0012

для розгляду та офіційного захисту дисертації

ВОЗОВИК Кристини Дмитрівни

(e-mail: d64.242.01ipcc@ukr.net)

https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/3261Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.012 створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 46 від 13 листопада 2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 15 від 13 листопада 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації ВОЗОВИК Кристини Дмитрівнина тему «Кріоконсервування мікроводоростей з різною галотолерантністю» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія.


СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.242.012


ГОЛОВА РАДИ:

  • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ГУРІНА Тетяна Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу кріомікробіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків);


РЕЦЕНЗЕНТИ:

  • кандидат біологічних наук, старший дослідник ПАХОМОВ Олександр Віталійович, старший науковий співробітник відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків);

  • кандидат біологічних наук ПУГОВКІН Антон Юрійович, в/о старшого наукового співробітника лабораторії кріоконсервування гамет і ембріонів відділу кріобіології систем репродукції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків);


ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

  • кандидат біологічних наук, доцент ДЕНИСОВА Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри фізіології та біохімії тварин Державного біотехнологічного університету (м. Харків);

  • кандидат біологічних наук, доцент ЧЕБАН Лариса Миколаївна, асистент кафедри біохімії та біотехнології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці).


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

кандидат біологічних наук, старший дослідник ШЕВЧЕНКО Надія Олександрівна, в/о завідувачки лабораторії фітокріобіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків).


Долучитись до засідання разової ради ДФ 64.242.012 з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09


Ідентифікатор конференції ZOOM: 680 958 5318

Код доступу ZOOM: 509352


Дата і час захисту: ___ _______ 20___ р. об 11 год. 00 хв.


Захист відбудеться за адресою: м. Харків, вул, Переяславська, буд. 23, актова зала Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.


Посилання на трансляцію захисту в режимі реального часу: https://www.youtube.com/@inst.probl.cryobiol.cryome9019/featuredФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

1. Анотація дисертації Возовик К.Д.

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1I78n0xdtXSPT2z4js5YB_FhvmnSAYwkA/view?usp=drive_link

(Опубліковано 16.11.2023 р.)


2. Дисертація Возовик К.Д.

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1mMOlfUQgxd9d-FmDqVEddWWRKob-Hnmi/view?usp=sharing

(Опубліковано 16.11.2023 р.)


3. Дисертація Возовик К.Д. з електронним підписом

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1jwCiDnM-vccEUEZr8grU_49yq20MuXa4/view?usp=sharing

(Опубліковано 16.11.2023 р.)


4. Протокол створення електронного підпису здобувача

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1b7PbzfwC8-ag34SuAlRhWpiF-U_uEi5R/view?usp=drive_link

(Опубліковано 16.11.2023 р.)


5. Висновок наукового керівника Шевченко Н.О.

⬇️ https://drive.google.com/file/d/12_1fvCG9Hh2NE0alUT_OTi2hmnTUmJ8L/view?usp=drive_link

Опубліковано 16.11.2023 р.)


6. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Возовик К.Д.

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1GE9Zu-DLU2yALJjm1BTtYK9Dr0IhfRdI/view?usp=drive_link

(Опубліковано 16.11.2023 р.)
7. Рецензія Пахомова О.В.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


8. Рецензія Пахомова О.В.з електронним підписом

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


9. Протокол створення електронного підпису Пахомова О.В.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


10. Рецензія Пуговкіна А.Ю.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


11. Рецензія Пуговкіна А.Ю.з електронним підписом

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


12. Протокол створення електронного підпису Пуговкіна А.Ю.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


13. Відгук Денисової О.М.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


14. ПІБ Денисової О.М. з електронним підписом

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


15. Протокол створення електронного підпису Денисової О.М.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


16. Відгук Чебан Л.М.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


17. Відгук Чебан Л.М. з електронним підписом

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


18. Протокол створення електронного підпису Чебан Л.М.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)
19. Рішення СВР ДФ 64.242.12 про присудження ступеня доктора філософії Возовик К.Д.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)


20. Відеозапис трансляції захисту дисертації Возовик К.Д.

⬇️https://docs.google.com/document/

(Опубліковано ___.___.20__ р.)

bottom of page