top of page

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІМЕДИЦИНИ


РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 64.242.010

для розгляду і офіційного захисту дисертації

ВВЕДЕНСЬКОГО ДМИТРА БОРИСОВИЧА

(e-mail: d64.242.01ipcc@ukr.net)

https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/2963Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.010 в ІПКіК НАН України створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 40 від 31.10.2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 14 від 31.10.2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації ВВЕДЕНСЬКОГО ДМИТРА БОРИСОВИЧА на тему «Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з різних джерел в терапії експериментального артриту» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина.СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.242.010


ГОЛОВА РАДИ:

  • доктор медичних наук, професор КОМПАНІЄЦЬ АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА, зав. лабораторією кріопротекторів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків);


РЕЦЕНЗЕНТИ:

  • доктор медичних наук, старший науковий співробітник БАБІЙЧУК ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ, зав. відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків);

  • доктор медичних наук, професор ЛЕГАЧ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ, зав. відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків);


ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

  • доктор медичних наук, професор ШЕПІТЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, зав. кафедри гістології, цитології, ембріології Полтавського державного медичного університету (м. Полтава);

  • кандидат медичних наук, ВОРОНЦОВ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, керівник відділу  трансплантології та експериментального моделювання з експериментально-біологічною клінікою ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» (м.Харків).


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

академік НАН України, доктор мед. наук, професор ГОЛЬЦЕВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, зав. відділу кріопатофізіології та імунології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків).


Долучитись до засідання разової ради ДФ 64.242.009з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09


Ідентифікатор конференції: 680 958 5318 

Код доступу: 509352


Посилання на трансляцію захисту в режимі реального часу: https://www.youtube.com/@inst.probl.cryobiol.cryome9019/featured


Дата і час захисту: ___ _______ 20___ р. об 11 год. 00 хв.


Захист відбудеться за адресою: м. Харків, вул, Переяславська, буд. 23, актова зала Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ


1. Анотація дисертації Введенського Д.Б.

(Опубліковано  02.11.2023 р.)

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1YdvMwmt2apkLcvxExJz3zQr8nIZI8GcH/view?usp=drive_link


2. Дисертація Введенського Д.Б.

(Опубліковано 02.11.2023 р.)

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1O_VUMLBfUJ1K4evkqWAtTqw1cvN6Recx/view?usp=drive_link


3. Дисертація Введенського Д.Б. з електронним підписом

(Опубліковано 02.10.2023 р.)

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1IGCtjMyhloJrb1K9VRWfq7EmNYiGncdF/view?usp=drive_link


4. Протокол створення електронного підпису здобувача

(Опубліковано 02.11.2023 р.)

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1H1R6vqmMsIO0QYIDNseQdSzLAAg5VUib/view?usp=drive_link


5. Висновок наукового керівника Гольцева А.М.

(Опубліковано 02.11.2023 р.)

⬇️ https://drive.google.com/file/d/1Z9VFDacrPZ-wugE9tupuSigtgefBKJhA/view?usp=sharing


6. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Введенського Д.Б.

(Опубліковано 02.11.2023 р.)

⬇️ https://drive.google.com/file/d/138GCLesF-SlRXT9kPipQrfe36KKu6c1f/view?usp=drive_link
7. Рецензія Бабійчука В.Г.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1-Gup_bo0jjBIsrMTqH3HFKF9d_g6T_Bz/view?usp=drive_link 

 (Опубліковано 28.11.2023 р.)


8. Рецензія Бабійчука В.Г.з електронним підписом

⬇️https://drive.google.com/file/d/1c4ZfuYZCKaXrJRQFjn4ZCNSZqPBiJH3o/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


9. Протокол створення електронного підпису Бабійчука В.Г.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1uVkDHhAinCXlx1V7F1Sur8Pygy99CCdA/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


10. Рецензія Легача Є.І.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1a9npOdhAfjU8A5PBWekuFT1sOlwdVHqs/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


11. Рецензія Легача Є.І. з електронним підписом

⬇️https://drive.google.com/file/d/1lpduWmoN8x2Z-2olQr330rrZs1ZsjFTU/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


12. Протокол створення електронного підпису Легача Є.І.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1WRhIPtdCXHQnO7AD0QHEaql3nj937IcQ/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


13. Відгук Шепітька В.І.

⬇️https://drive.google.com/file/d/109JrAkGMu2-ObrbNLsqLjXWazbUMvzum/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


14. Відгук Шепітька В.І. (з електронним підписом

⬇️https://drive.google.com/file/d/1ymSZPu-BFs13maYOvIO9peMxfA7UYqKw/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


15. Протокол створення електронного підпису Шепітька В.І.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1F-RarKM7mCQCnJvW-HSEdqBBzUGajKgQ/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


16. Відгук Воронцова П.М.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1huoAUy5oi7j5ScfPmdc6PoIh2A-EoORG/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


17. Відгук Воронцова П.М. з електронним підписом

⬇️https://drive.google.com/file/d/1Mk8CVDo-D6k7FHaxjs8SulChyuwtyFSN/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)


18. Протокол створення електронного підпису Воронцова П.М.

⬇️https://drive.google.com/file/d/1RNru7TftoCz578_k4y9xV0prdq1o-yRS/view?usp=drive_link

(Опубліковано 28.11.2023 р.)
19. Рішення СВР ДФ 64.242.010 про присудження ступеня доктора філософії Введенського Д.Б. (Опубліковано ___.___.20__ р.)


20. Відеозапис трансляції захисту дисертації Введенського Д.Б.

bottom of page