top of page

Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності

Задля ефективного впровадження заходів забезпечення внутрішньої системи якості та сприяння поширенню цінностей європейського простору наказом по ІПКіК НАН України №30/1 від 13.09.2021 р. створено Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності ІПКіК НАН України у складі:

 1. Комісія з питань академічної доброчесності;

 2. Постійнодіюча комісія по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України;

 3. Комітет з біоетики при ІПКіК НАН України; 

 4. Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад;

 5. Комісія з опитування;

 6. Комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень здобувачів наукового ступеню доктора філософії і доктора наук;

 7. Група з популяризації наукової діяльності. 

Голова центру:

доктор біологічних наук

старший науковий співробітник

СУКАЧ Олександр Миколайович

​КОМІСІЯ З ПИТАНЬ

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

Склад

Голова – д. біол. н., проф. Нардід О.А.
Члени комісії:

 1. д. мед. н., ст. н с. Бабійчук В.Г. 

 2. д. біол. н., ст. н. с. Гуріна Т.М.

 3. д. мед. н., проф. Прокопюк О.С.

 4. к. біол. н. Устиченко В.Д.

 5. доктор філософії в залузі біології Чабаненко О.О.

 6. завідуюча відділу трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Фоменко Л.П

Нормативні документи

 1. Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України

 2. Положення про академічну доброчесність в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Затверджене 24.06.2021 р.)

 3. Кодекс академічної доброчесності в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Затверджене 24.06.2021 р.)

 4. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також розгляду апеляцій на рішення щодо академічної відповідальності (Затверджене 24.06.2021 р.)

 5. Порядок скасування рішення про присудження ступеня доктора філософіїу разі виявлення фактів порушення здобувачем академічної доброчесності в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (Затверджене 24.06.2021 р.)

 6. Лист МОН України № 1/9-263 від 20.05.2020 р. "До питання уникнення проблем і помилок у практиці забезпечення академічної доброчесності"

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ЧЕРНОБАЙ Надія Андріївна

e-mail: yscouncil.ipcc@gmail.com

Моб.: +38 (050) 051-51-10

КОМІТЕТ З БІОЕТИКИ

при ІПКіК НАН України

 

Склад

Голова – д. мед. н, проф. Компанієць А.М.

Заступник: к. біол. н., ст. н. с. Рєпіна С.В.

Секретар: Пушкова Є.М.

Члени комітету:

 1. к. мед. н., ст. досл. Чиж М.О.

 2. к. біол. н.  Гаєвська Ю.О.

 3. к. біол. н. Луценко Д.Г.

 4. завідуюча віварію Бацунова Л.В.

Протоколи засідання

 1. Протокол № 1 від 28.01.2021 р. 

 2. Протокол № 2 від 23.02.2021 р.

 3. Протокол № 3 від 18.05.2021 р.

 4. Протокол № 4 від 16.09.2021 р.

 5. Протокол № 5 від 16.11.2021 р.

 6. Протокол № 1 від 18.01.2022 р.

 

Нормативні документи

 1. Положення про комітет з біоетики ІПКіК НАН України

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУШКОВА Євгенія Миколаївна

e-mail: cryobiol.cryomed@gmail.com

Моб.: +38 (066) 715-27-66

КОМІСІЯ З ПЕРЕВІРКИ

ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ​

 

Склад

​Голова  д. мед. н., ст. н с. Бабійчук В.Г.

Члени комісії: 

 1. к. біол. н., ст. н. с. Бєлочкіна І.В.

 2. к. біол. н., ст. н. с. Дубрава Т.Г. 

 3. к. біол. н., ст. н. с. Ніпот Є.Є.

 4. к. біол. н., ст. н. с. Семенченко О.А. 

 5. к. біол. н. Фалько О.В. 

 6. доктор філософії в галузі охрони здоров'я Чуб О.В.

 

Протоколи засідання

 1. Протокол № 1 від 23.03.2022 р.

 2. Протокол № 2 від 30.03.2022 р.

 3. Протокол № 3 від 28.09.2022 р.

Нормативні документи

 1. Положення про ведення, оформлення та перевірку первинної документації наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії і доктора наук в ІПКіК НАН України

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ФАЛЬКО Оксана Валеріївна

e-mail: d64.242.01ipcic@gmail.com

Моб.: +38 (099) 100-06-31

+38 (067) 304-52-53

​ПОСТІЙНОДІЮЧА КОМІСІЯ

ПО РОБОТІ З НАУКОВОЮ МОЛОДДЮ ПРИ ВЧЕНІЙ РАДІ ІПКіК НАН України

 

Склад

Голова – д. мед. н., проф. Прокопюк О.С.

Заступник: д. біол. н., ст. н. с. Гуріна Т.М.

Секретар: к. біол. н., ст. досл. Шевченко Н.О.

Члени комсії:

 1. д. біол. н., ст. н. с. Божок Г.А.

 2. к. біол. н. Чернобай Н.А.

Нормативні документи

 1. Положення про постійно діючу комісію по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України

 2. План діяльності постійнодіючої комісії по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України на 2022 рік (затверджено від 24.11.2021 р.)

 

Протоколи засідання

 1. Протокол № 1 від 9 лютого 2021 р.

 2. Протокол № 2 від 9 лютого 2021 р.

 3. Протокол № 4 від 11 березня 2021 р.

 4. Протокол № 6 від 11 листопада 2021 р.

 5. Протокол № 1 від 11 січня 2022 р.

 6. Протокол № 2 від 21 березня 2022 р.

 7. Протокол № 3 від 21 березня 2022 р.

 8. Протокол № 4 від 19 квітня 2022 р.

 9. Протокол № 5 від 8 липня 2022 р.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КУЛЄШОВА Лариса Георгіївна

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (099) 036-20-55

КОМІСІЯ З ОПИТУВАННЯ

ІПКіК НАН України

 

Склад

Голова – к. біол. н., ст. досл. Шевченко Н.О.

Члени комісії:

 1. к. біол. н., ст. н. с. Шапкіна О.О.

 2. доктор філософії в галузі охорони здоров'я Глоба В.Ю.

 3. інженер Каверінська А.І.

Нормативні документи

 1. Положення про роботу комісії з опитування в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН Україн

 

Результати анкетування

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ШЕВЧЕНКО Надія Олександрівна
e-mail: shevchenko_nadyusha@ukr.net
Моб.: +38 (066) 126-66-40

ГРУПА

З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Склад

Голова – к. біол. н., ст. н. с. Шило О.В.

Члени комісії:

 1.  заст. директора з фінансово-економічних питань Олійник В.І. 

 2. к. біол. н., ст. н. с. Кудокоцева О.В. 

 3. к. біол. н., ст. н. с. Чижевський В.В.

 4. доктор філософії в галузі біології Чабаненко О.О.

 5. редактор Рудоман Л.В. 

 6. інженер Данько К.В.

 

Звіти

 1. Звіт про захід 03.11.2021 р.

 2. Звіт про захід 13.11.2021 р.

 3. Звіт про захід 25.11.2021 р.

 4. Звіт про захід 27.11.2021 р.

 5. Звіт про захід 29.11.2021 р.

 6. Звіт про захід 02.12.2021 р.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ШИЛО Олександр Володимирович

e-mail: oleksandr.v.shylo@gmail.com

Моб.: +38 (057) 372-74-35

bottom of page