top of page
Осецький_2022_edited.jpg

Лабораторія
кріопротекторів

Завідувач: доктор медичних наук, професор КОМПАНІЄЦЬ Антоніна Михайлівна

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Перспективним напрямком створення нових більш ефективних кріозахисних середовищ є використання у їх складі синтетичних сполук — інгібіторів рекристалізації, яким притаманна специфічна дія природних антифризних білків, що зменшують рекристалізацію льоду на етапі відігріву.  Однією з таких сполук на теперішній час визнаний полівініловий спирт (ПВС).
Стратегічним напрямком роботи лабораторії в наступні 4–5 років обрано принципово новий підхід до створення сучасних ефективних кріоконсервантів з амфіфільними та гідрофільними властивостями (1,2-ПД та гліцерин) і посиленою їх дією на процеси кристалоутворення за рахунок використання у їх складі полівінілового спирту м.м. 9 та 31 кДа для заморожування еритроцитів людини.
Експериментально виявлено і теоретично пояснено явище кластерної кристалізації кріопротекторних розчинів поблизу їх температур склування. Показано, що при таких низьких температурах мікрокристали льоду можуть утворюватися за гомогенним механізмом без розриву водневих зв'язків між молекулами води і криопротекторної речовини. Побудовані діаграми стану, які містять область існування кластерної фази, що утворюється. Досліджено можливий внесок кластерної кристалізації в механізми пошкодження біообєктів при кріоконсервуванні в водних розчинах кріопротекторів.

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перспективним напрямком створення нових більш ефективних кріозахисних середовищ є використання у їх складі синтетичних сполук — інгібіторів рекристалізації, яким притаманна специфічна дія природних антифризних білків, що зменшують рекристалізацію льоду на етапі відігріву.  Однією з таких сполук на теперішній час визнаний полівініловий спирт (ПВС).
Стратегічним напрямком роботи лабораторії в наступні 4–5 років обрано принципово новий підхід до створення сучасних ефективних кріоконсервантів з амфіфільними та гідрофільними властивостями (1,2-ПД та гліцерин) і посиленою їх дією на процеси кристалоутворення за рахунок використання у їх складі полівінілового спирту м.м. 9 та 31 кДа для заморожування еритроцитів людини.
Експериментально виявлено і теоретично пояснено явище кластерної кристалізації кріопротекторних розчинів поблизу їх температур склування. Показано, що при таких низьких температурах мікрокристали льоду можуть утворюватися за гомогенним механізмом без розриву водневих зв'язків між молекулами води і криопротекторної речовини. Побудовані діаграми стану, які містять область існування кластерної фази, що утворюється. Досліджено можливий внесок кластерної кристалізації в механізми пошкодження біообєктів при кріоконсервуванні в водних розчинах кріопротекторів.

ШТАТ ЛАБОРАТОРІЇ

ІСТОРІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

З 1973 по 1984 рр. лабораторією кріопротекторів ІПКіК НАНУ України керувала видатний вчений-кріобіолог, доктор біологічних наук ШРАГО Марія Йосипівна. Шраго М.Й. – засновник наукової школи та направлення в кріобіології, які були присвячені системному вивченню кріопротекторів, встановленню залежності кріопротекторних властивостей та токсичності речовин від їх хімічної структури та фізико-хімічних властивостей. З 1985 по 2000 рр. відділом керував доктор біологічних наук, професор ЛУГОВИЙ Володимир Йосипович. У відділі кріопротекторів під керівництвом професора Лугового В.Й. проводились комплексні дослідження нових багатокомпонентних кріоконсервантів на основі поліолів, амідів. З 2000 р. по теперішній час лабораторією керує доктор медичних наук, професор КОМПАНІЄЦЬ Антоніна Михайлівна. Під ії керівництвом проводяться дослідження з розробки кріоконсервантів на основі гліцерину, 1,2 –пропандіолу та полівінілового спирту для заморожування еритроцитів донорської крові людини. 

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • ПАХОМОВА Юлія Сергіївна – стипендія Президента України (2019 р.)

  • ГВОЗДЮК Яна Василівна – стипендія НАН України (2022 р.)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

КОМПАНІЄЦЬ Антоніна Михайлівна
e-mail: cryoo@ukr.net
Моб.: +38 (099) 920-33-26

bottom of page