top of page
ІПКіК НАН України

Відділ
низькотемпературного консервування

Завідувач: доктор фізико-математичних наук, професор ГОРДІЄНКО Ольга Іванівна

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

У відділі розробляються теоретичні підходи та створюються  фізико-математичні теорії і моделі явища трансмембранного масопереносу та інших процесів, що відбуваються на різних етапах циклу низькотемпературного консервування. Теоретичне моделювання лягло в основу розробок нових методів дослідження: визначення коефіцієнтів проникності мембран клітин для молекул води та кріопротекторів, визначення оптимальних режимів кріоконсервування.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

  • Теоретичне обґрунтуввання та експериментальне підтвердження способів підвищення адгезійної спроможності клітин до і після кріоконсервування шляхом модифікації фізико-хімічних характеристик підложки та поверхні клітинних мембран (№ІІІ-6-06, шифр 2.2.6.60, номер державної реєстрації 0111U001198). Термін виконання 2011–2015 рр.

  • Встановити механізми та створити фізико-математичну теорію кріопошкодження клітин під дією електричних напруг, які виникають при низькотемпературному консервуванні клітинних суспензій (№ ІІІ-28-16, Шифр 2.2.6.100, номер державної реєстрації 0116U003490). Термін виконання 2016–2020 рр.

  • Теоретичне та експериментальне дослідження електричних характеристик клітинних мембран на етапах кріоконсервування та їх взаємозвʼязок зі здатністю  клітин до адгезії на плоских поверхнях та в обʼємних конструкціях (№2.2.6.135, номер державної реєстрації 0121U108756). Термін виконання 2021–2025 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

Відділ низькотемпературного консервування став структурною одиницею Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України з дня створення Інституту у 1972 р.. У 1972–1995 рр. відділом керував засновник Інституту та перший його директор член-кор. НАН України та АМН України, д. мед. н., проф. ПУШКАР Микола Сидорович. У 1995–2015 рр. – д. біол. н., проф., член-кор. НАН України ГОРДІЄНКО Євген Олександрович. З 2015 р. відділом керує д. фіз.-мат. н., проф. Гордієнко Ольга Іванівна.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • ГОРДІЄНКО Євген Олександрович – лауреат низки конкурсів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

​ГОРДІЄНКО Ольга Іванівна

e-mail: olga.gordiyenko.ipcic@gmail.com

Моб.: +38 (096) 332-77-21

bottom of page