top of page

Найкращий молодий вчений Академії працює в ІПКіК НАН України


Нині ми всі живемо у надважких умовах воєнного повсякдення, коли українці щоденно виборюють свою свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи Україну у лавах Збройних Сил, натхненно і багато працюючи на нашу Перемогу у тилу, зберігаючи увесь критично важливий потенціал нашого соціуму, необхідний для оборонних потреб та повоєнного відновлення Батьківщини. Враховуючи складні виклики для нашої держави, Рада молодих вчених Національної академії наук України докладає великих зусиль, щоб достойно підтримувати наукові дослідження, забезпечуючи потреби й відстоюючи інтереси академічної молоді, сприяючи їхній ефективній діяльності та суспільній видимості.


Задля підтримки талановитих молодих науковців Рада молодих вчених НАН України та за підтримки Національної академії наук України у 2023 році започатковує конкурс “Найкращий молодий вчений Академії”.


Віднині цей Конкурс проводитиметься щорічно і буде приурочений до святкування дня заснування Національної академії наук України.

👉 Національна академія наук України заснована установчими зборами при уряді гетьмана Павла Скоропадського 27-го листопада 1918-го року Її історія включає в себе ряд найважливіших і яскравих наукових досягнень. У різний час в Академії працювало безліч видатні вчених, серед яких біологи і медики Амосов Н. М., Богомолець А. А., Заболотний Д. К., Палладін А. В., Філатов В. П., Холодний Н. Г.

Упродовж серпня - жовтня 2023 року до відповідальної комісії надходили анкети претендентів. Розгляд наукових результатів конкурсантів відбувався відповідно до 13 визначених номінацій:

1) "Інформаційні науки та математика"; 2) "Фізика та астрономія"; 3) "Технічні науки"; 4) "Науки про Землю та сталий розвиток"; 5) "Матеріалознавство"; 6) "Нанотехнології"; 7) "Енергетика"; 8) "Хімія"; 9) "Біологія"; 10) "Біотехнологія"; 11) "Економіка, менеджмент та соціологія"; 12) "Історія, філософія та право"; 13) "Літературознавство, мовознавство, народознавство та мистецтвознавство".

Для неупередженої та об'єктивної оцінки досягнень молодих учених за останні три роки (2021-2023 рр.) працювала група експертів за спеціально розробленими критеріями.

Відзначимо, що всі учасники конкурсу плідно попрацювали, публікуючи одноосібні монографії, розділи у колективних працях, статті у фахових виданнях та журналах, унесених до міжнародних наукометричних баз, реєструючи патенти, беручи участь у різних науково-дослідних проєктах, апробуючи одержані результати на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, симпозіумах. Підсумки оцінювання показують, що кожний молодий вчений Академії якісно виконував свою дослідницьку роботу і є гідним відзнаки. Відтак конкурсній комісії та групі експертів довелося ретельно обирати найрейтинговіших претендентів у вищевказаних номінаціях.
Переможцями конкурсу "Найкращий молодий вчений Академії " стали:


 1. Молодший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, доктор філософії (PhD) Гладких Федір Володимирович.

 2. Старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, доктор хімічних наук, старший дослідник Демченко Валерій Леонідович.

 3. Старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, кандидат фізико-математичних наук Добричева Дар'я Вікторівна.

 4. Провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, доктор технічних наук, старший дослідник Долінська Ірина Ярославівна.

 5. Старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, старший дослідник Залєток Наталія Валеріївна.

 6. Заступник директора Інституту загальної енергетики НАН України, доктор технічних наук, старший дослідник Запорожець Артур Олександрович.

 7. Завідуючий відділу Інституту електродинаміки НАН України, доктор технічних наук, старший дослідник Зайцев Євген Олександрович.

 8. Провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України, доктор біологічних наук, старший дослідник Ковальчук Олександр Миколайович.

 9. Старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, доктор філософії (PhD) Лавренюк Микола Сергійович.

 10. Старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», доктор економічних наук, старший дослідник Мульска Ольга Петрівна.

 11. Науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, доктор філософії (PhD) Рибалко Ян Владиславович.

 12. Старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук Ткачук Руслан Федорович.

 13. Провідний науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Харченко Василь Олегович.

 14. Провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, доктор хімічних наук, старший дослідник Щербань Наталія Дмитрівна.

 15. Завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, доктор технічних наук, професор Юрженко Максим Володимирович.

Щиро вітаємо переможців конкурсу і пишаємося ними!

Усім молодим ученим НАН України бажаємо натхнення, подальших наукових успіхів, не зупинятися на досягнутому, подавати свої анкети і наступного року! Нехай виграють найкращі!

Нагородження переможців відбудеться в другій половині грудня 2023 р. слідкуйте за новинами на Facebook та на сайті РМВ НАН України: http://ysc-nasu.org.ua/


 

ГЛАДКИХ Федір Володимирович – автор понад 200 наукових публікацій у тому числі 4 монографій та учасник більш 150 наукових заходів.

 • ✅лікар-онколог, лікар з внутрішньої медицини, лікар з медицини невідкладних станів;

 • ✅доктор філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Медицина» (2021 р.),

 • ✅старший науковий співробітник відділу променевої патології та паліативної медицини Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»;

 • ✅молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України,

 • ✅член редакційних колегій Scopus-індексованих видань «Український радіологічний та онкологічний журнал», «Клінічна та профілактична медицина»;

 • ✅лауреат конкурсів «Молодий вчений року» (2022 р.) під егідою Ради молодих вчених МОН України, «Найкращий молодий вчений Академії» (2023 р.) під егідою Ради молодих вчених НАН України.


📌У 2021 р. в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України захистив дисертацію «Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів».


✅Рішенням організаційного комітету ГЛАДКИХ Федір Володимирович переміг у Національному конкурсі «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2022 році (протокол №29 від 10.05.2023 р.).


📌У 2022 році Федір ГЛАДКИХ видав одноосібну монографію "Нестероїдні протизапальні засоби: терапевтичні та небажані ефекти, шляхи їх оптимізації" (Вінниця, 2022. – 216 стор. DOI: https://doi.org/10.46879/2022.1) та очолив колектив авторів монографії з Вінницького та Львівського національних медичних університетів "Фармакодинаміка ібупрофену крізь призму політропності вінборону" (Вінниця, 2022. – 120 стор. DOI: https://doi.org/10.46879/2022.2).

📌У 2023 р. у співавторстві з проф. Красносельським М.В. та Кулініч Г.В. видано монографію "Ускладнення променевої терапії у хворих на рак та зміни гомеостазу" (2023. 113 с. https://doi.org/10.46879/2023.1).


📌Загалом за 2022 рік Федір ГЛАДКИХ опублікував 28 наукових праць, у тому числі одноосібні статті у фахових медичних виданнях Сербії (Acta Facultatis Medicae Naissensis), Польщі (Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences), Словакії та інших країнах-членах Європеського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку.


✅Кількість статей, опублікованих у 2022 році загалом налічує 15 праць.

У Scopus-індексованих виданнях у 2022 р. опубліковано 5 статей.


📌Результати власних наукових досліджень Федір ГЛАДКИХ впродовж 2022 р. представив на 26 наукових форумах різних рівнів. Брав активну участь у чисельних міжнарожних заходах у Франції (European Society of Cardiology Acute CardioVascular Care Congress), Данії (75-th anniversary European Congress of Rheumatology), Ірландії (The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology), Польщі та інших.


📌У грудні 2022 Федір ГЛАДКИХ року успішно захистив магістерську роботу за спеціальністю «281 – Публічне управління та адміністрування» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на тему "Механізми державного регулювання якості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі охорони здоров’я" та отримав ступінь магістра в галузі знань «28 – Публічне управління та адміністрування».


Кількість статей, опублікованих у 2023 році загалом налічує 18 праць.

У Scopus-індексованих виданнях у 2023 р. опубліковано 15 статей.


📌На сьогоднішній день у фокусі наукових інтересів – дослідження за напрямами науково-дослідної роботи Інституту медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України «Розроблення індивідуальних підходів до проведення антибластомної терапії у пацієнтів, які перенесли COVID-19» та науково-дослідної роботи Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України «Особливості перебігу деструктивно-запальних та репаративних процесів під впливом низьких температур та кріоекстрактів органів ссавців». Особлива увага приділяється патогенетичному обґрунтування оптимізації терапії запальних та аутоімунних захворювань.ПЕРШОДЖЕРЕЛА:


https://ysc-nasu.org.ua/peremozhczi-konkursu-najkrashhyj-molodyj-vchenyj-akademiyi-2023/


https://hladkykh.tilda.ws/leaderscientist


178 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page