top of page

31.10.2022 відбулось засідання вченої ради ІПКіК НАН Укаїни

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про проходження акредитації освітньо – наукових програм «091 – Біологія» та «222 –- Медицина». Доповідач: директор Інституту проф. Петренко О.Ю.

  2. Про підготовку річного звіту про діяльність ІПКіК НАН України за 2022 рік. Доповідач: учений секретар Інституту к.м.н. Ковальов Г.О.

  3. Про результати розгляду на засіданнях секцій «Кріобіологія» і «Кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України питання про підготовку наукових кадрів через аспірантуру. Доповідачі: голова секції «Кріобіологія» вченої ради ІПКіК НАН України д.ф.-м.н. Гордієнко О.І.; секретар секції «Кріомедицина» вченої ради ІПКіК НАН України к.б.н. Дубрава Т.Г.

  4. Про використання унікального наукового обладнання Інституту (протоковий цитофлуориметр FACS Calibur та лазерний скануючий мікроскоп LSM 510 META). Доповідачі: к.б.н. Зубов П.М., к.б.н. Коваленко І.Ф. Від комісії – д.м.н. Бабійчук В.Г., д.б.н. Сукач О.М.

  5. Річний звіт про роботу Комітету з біоетиці при ІПКіК НАН України. Доповідач: к.б.н. Рєпіна С.В.

  6. Про висунення на конкурс на проведення наукових і науково-технічних (експериментальних) робіт за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) на 2023–2024 роки науково-дослідної роботи «Подолання наслідків бойової вибухової травми головного мозку кріоконсервованими похідними стовбурових клітин». Доповідач: д.б.н. Петренко О.Ю.

Звіт ЕГ_Медицина_28.10.2022
.pdf
Download PDF • 514KB
53 перегляди0 коментарів
bottom of page