top of page

29.09.2022 р. відбудеться засідання вченої ради ІПКіК НАН України

29 вересня 2022 року відбудеться засідання вченої ради Інституту.ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту та робочих планів відомчої тематики Інституту на 2022 рік. Доповідачі: учений секретар Інституту к.м.н. Г.О. Ковальов.…....…. до 10 хв.; Керівники науково-дослідних робіт.………… до 5 хв. кожному доповідачеві.

 2. Про рішення конкурсної комісії Інституту щодо складу науковців, які залучені для провадження викладацької діяльності за освітньо-науковими програмами «091 - Біологія» та «222 - Медицина» у 2022-2023 навчальних роках. Доповідач: д.б.н. Нардід О.А. ………………………….……………... до 10 хв.

 3. Розгляд оновленої освітньо-наукової програмами «091 - Біологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Доповідач: д.б.н. Шпакова Н.М. ………………………….…………... до 10 хв.

 4. Розгляд оновленої освітньо-наукової програмами «222 - Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Доповідач: к.м.н. Чиж М.О. …………………..……….….…………... до 10 хв.

 5. Розгляд положень дотичних до освітнього процесу в ІПКіК НАН України:

 6. «Положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН України» Доповідач: д.ф.-м.н. Гордієнко О.І. ………….…………….……………до 5 хв.

 7. «Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії» Доповідач: д.б.н. Божок Г.А.……………….……………………………до 5 хв.

 8. «Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПКіК НАН України» Доповідач: д.б.н. Божок Г.А.……………….……………………………до 5 хв.

 9. «Положення про організацію навчання здобувача за індивідуальним графіком у ІПКіК НАН України» Доповідач: д.б.н. Божок Г.А.……………….……………………………до 5 хв.

 10. «Положення про Інституційний репозитарій ІПКіК НАН України» Доповідач: к.м.н. Чиж М.О. …………………..……….….…………... до 10 хв.

 11. Розгляд додаткових програм комплексного іспиту з фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальностей 091 – Біологія та 222 – Медицина. Доповідач: д.б.н., Кулєшова Л.Г. ………………….…………………... до 20 хв.

 12. Про зміну наукового керівника теми дисертаційної роботи Возовик К.Д. «Кріоконсервування мікроводоростей з різним ступенем галотолерантності». Доповідач: д.б.н. Розанов Л.Ф..……………….…………………………до 5 хв.

 13. Звіт голови Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в ІПКіК НАН України за 2021–2022 рр. Доповідач: д.б.н. Сукач О.М. .……………….…………………………до 5 хв.

 14. Розгляд методичних рекомендацій для самостійної роботи аспірантів «Гіпотермічне зберігання органів».

 15. Доповідач: д.б.н. Божок Г.А.……………….……………………………до 10 хв.

 16. «Фізико-хімічні фактори та механізми кріопошкоджень біооб'єктів» Доповідач: д.б.н. Божок Г.А.……………….……………………………до 10 хв.

17 переглядів0 коментарів
bottom of page