top of page

26–28 жовтня 2022 р. відбудеться акредитація ОНП "091–Біологія"

Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №549Е від 21.10.2022 р. призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "091 – Біологія" освітньої програми "091 Біологія" (ID у ЄДЕБО 46832) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1144/АС-22) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.Строк роботи експертної групи з 26 по 28 жовтня 2022 р.

Склад експертної групи:

  1. ПАВЛОВ Сергій Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету

  2. ВОРОНОВА Наталія Валентинівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоологі Запорізького національного університету

  3. ПРИСТУПА Яна Вячеславівна – здобувач вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету

31 перегляд0 коментарів
bottom of page