top of page

18 квітня 2023 р. відбудеться захист дисертації МОІСЄЄВА Антона Ігоровича

Захист дисертації

МОІСЄЄВА Антона Ігоровича

на тему «Оптимізація режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів культивування» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD)

в галузі знань «09 – Біологія» за спеціальністю «091 – Біологія»


відбудеться в режимі відеоконференції на платформі Zoom


Дата і час захисту: 18 квітня 2023 р. о 14:00

Долучитись до засідання разової ради ДФ 64.242.006

з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:


https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09


Ідентифікатор конференції: 680 958 5318 Код доступу: 509352

Анотація дисертації Моісєєва А.І.


Дисертація Моісєєва А.І.
СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.242.006

ГОЛОВА РАДИ:

  • доктор біологічних наук, професор ПЕТРУШКО Марина Павлівна, завідувачка відділу кріоконсервування систем репродукції Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

РЕЦЕНЗЕНТИ:

  • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ГУРІНА Тетяна Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу кріомікробіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

  • кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ВОЛКОВА Наталія Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу кріопатофізіології та імунології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

  • доктор біологіних наук ПЕТРЕНКО Юрій Олександрович, науковий співробітник відділу нейрорегенерації Інституту експериментальної медицини Чеської академії наук (м. Прага, Чехія);

  • кандидат біологічних наук, доцент ДЕНИСОВА Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри фізіології та біохімії тварин Державного біотехнологічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Харків, Україна).

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

  • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник БОЖОК Галина Анатоліївна, в.о. провідного наукового співробітника відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна).

122 перегляди0 коментарів
bottom of page