top of page

Аспірантка Анастасія БОГДАНЮК взяла участь у роботі Європейської асоціації технологій ембріонів 2022

Аспірантка ІІІ року навчання Анастасія БОГДАНЮК

(науковий керівник – завідуюча відділу кріобіології системи репродукції ІПКіК НАН України,

д. біол. н., проф. Марина ПЕТРУШКО)


прийняла участь у конференції Європейської асоціації технологій ембріонів – товариства взаємодії дослідників у галузі трансферу ембріонів, допоміжної репродукції, ембріології та пов’язаних із ними галузей тваринництва.


15.09.2022 р. вона виступила із доповіддю «Seasonal variation of morphometrical characteristics of fresh and cryopreserved Saanen goat sperm», в якій представила не тільки наукові результати дисертаційної роботи, але й продемонстрували науковій спільноті як українські вчені, в умовах військової агресії росії, намагаються врятувати тварин.


Доповідь викликала шалені емоції у всіх учасників конференції.34 перегляди0 коментарів
bottom of page