top of page

12.10.2022 р. відбувся фаховий семінар аспіранта Моісєєва А.І.

12 жовтня 2022 року на засіданні відділу кріоендокринології ІПКіК НАН України

відбулася апробація дисертаційної роботи аспіранта МОІСЄЄВА Антона Ігоровича на тему

«Оптимізація режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів культивування»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

(галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія).


Науковий керівник:

д.б.н., с.н.с. Божок Г.А.


Рецензенти:

д.б.н., с.н.с. Гуріна Т.М.

к.б.н., с.н.с. Волкова Н.О.
19 переглядів0 коментарів
bottom of page