top of page

ХIХ З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства

Вельмишановний Колего!

Запрошуємо Вас і Ваших співробітників взяти участь в наукових заходах ХIХ З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства, який відбудеться 16-17 листопада 2023 року в місті Острог (он-лайн+оф-лайн) з можливістю отримання балів безперервного професійного розвитку!


ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

Науково-практичної конференції в рамках ХIХ З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА «НОВЕ В МЕДИЦИНІ»

1. Лікарське самоврядування, громадське здоров’я та реформування охорони здоров’я України.

2. Психологічне та психічне здоров’я населення в умовах війни, особливості перебігу сучасної бойової травми у військовослужбовців Збройних сил України, посттравматичні стани та реабілітація.

3. Нове в медицині.


Аудиторія – Лікарі всіх спеціальностей

Вартість участі:

– без сертифікату БПР – безкоштовно

– з сертифікатом БПР (10,20,30 балів) платно:

10 балів – участь в 2х і більше днях заходу без доповіді – 199 грн.

30 балів – доповідач – безкоштовно

Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) – 200 грн., додатково сплачується по 100 гривень за кожну повну або неповну сторінку, що перевищує стандартний об’єм


ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ


ОПЛАТА УЧАСТІ

Оплату участі та друк в матеріалах З’їзду можна здійснити наступним чином:


  1. Натиснувши кнопку:

Оплатити друк матеріалів Оплатити вартість участі в заході БПР


2. Відсканувати qr-код (наведіть камеру Вашого телефона на qr-код та перейдіть за посиланям)


ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХІХ З’ЇЗДУ ВУЛТ

  1. Тези доповідей і статті з проґрамних питань, оформлені з дотриманням вимог, наведених нище, надсилаються на е-адресу vult.bpr@gmail.com

  2. Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) – 200 грн., додатково сплачується по 100 гривень за кожну повну або неповну сторінку, що перевищує стандартний об’єм.

  3. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет З’їзду не несуть відповідальності за помилки авторів.

  4. Кінцевий термін подачі матеріалів до 15 жовтня 2023 p.

  5. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються.

  6. Надішліть тези чи статтю на адресу vult.bpr@gmail.com та копію документу про оплату (квитанції, виписки тощо). В листі вкажіть основні дані про себе згідно з анкетою.

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ

  1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації – українська

  2. Формат друку: “Word for Windows”, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; аркуш А4 (210×297 мм), поля: з усіх боків – по 20 мм.

  3. Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При перевищенні кількості знаків тези друкуються за умови доплати за кожну сторінку (до 1600 знаків), що перевищує зазначений обсяг.
6 переглядів0 коментарів
bottom of page