top of page

Стенограма доповіді Петренка О.Ю. на засіданні Президії НАН України 14 грудня 2022 року


Петренко О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку кріобіології і кріомедицини. Вісник НАН України. 2023. № 2. С. 75-78. https://doi.org/10.15407/visn2023.02.075Анотація Доповідь присвячено отриманим в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України результатам комплексних досліджень з вивчення механізмів кріоушкоджень, природної стійкості біологічних об’єктів до дії холоду, створення ефективних засобів штучного захисту біологічних систем різного рівня організації, розроблення на їхній основі новітніх технологій кріоконсервування біологічних об’єктів, створення кріобанків довгострокового збереження генофонду людей, тварин і рослин. Одним із важливих завдань Інституту є одержання і кріоконсервування стовбурових клітин та розроблених на їх основі тканинно-інженерних конструкцій з метою подальшого застосування в медичній практиці.


Матеріал для оприлюднення на сайті надано 23.06.2023 р.

41 перегляд0 коментарів
bottom of page