top of page

Створено спецраду для розгляду дисертації Антона МОІСЄЄВА

NAQA.Svr https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/972


Повідомлення Моісєєв А.І.
.pdf
Download PDF • 187KB

https://www.cryo.in.ua/onetime-svr


Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ROXultAAAAAJСпеціалізована вчена рада ДФ 64.242.006 створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 5 від 30 січня 2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 1 від 25 січня 2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації МОІСЄЄВА Антона Ігоровича на тему «Оптимізація режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів культивування» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань «09 – Біологія» за спеціальністю «091 – Біологія».

СКЛАД РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДФ 64.242.006

ГОЛОВА РАДИ:

  • доктор біологічних наук, професор БАБІЙЧУК Любов Олександрівна, завідувачка відділу кріоцитології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

РЕЦЕНЗЕНТИ:

  • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ГУРІНА Тетяна Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу кріомікробіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

  • кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ВОЛКОВА Наталія Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу кріопатофізіології та імунології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна);

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

  • доктор біологіних наук ПЕТРЕНКО Юрій Олександрович, науковий співробітник відділу нейрорегенерації Інституту експериментальної медицини Чеської академії наук (м. Прага, Чехія);

  • кандидат біологічних наук, доцент ДЕНИСОВА Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри фізіології та біохімії тварин Державного біотехнологічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Харків, Україна).

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

  • доктор біологічних наук, старший науковий співробітник БОЖОК Галина Анатоліївна, в.о. провідного наукового співробітника відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків, Україна).


З дисертацією можна ознайомитись за посиланням: http://cryo.net.ua/xmlui/handle/123456789/871


58 переглядів0 коментарів
bottom of page