top of page

Створено робочу групу по удосконаленню освітньо-наукових програм ІПКіК НАН України

Рішення вченої ради ІПКіК НАН України за поданням голови освітньо-наукової секції вченої ради д. біол. н., ст. н. с. Шпакової Н.М. від 31.10.2022 р. за результатами акредитаційних експертиз у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальностями "222 – Медицина" та "091 – Біологія" освітньо-наукових програм (далі – ОНП) "222 Медицина" та "091 Біологія" за третім рівнем вищої освіти створено РОБОЧУ ГРУПУ для усунення зауважень та реалізації рекомендацій експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.


СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ НАЗЯВО

Голова:

ЧИЖ Микола Олексійович – к. мед. н., ст. досл., в.о. завідувача відділу експериментальної кріомедицини, гарант ОНП "222 Медицина";

Заступник голови:

ГОРДІЄНКО Ольга Іванівна – д. фіз.-мат. наук, проф., завідуюча відділу низькотемпературного консервування, гарант ОНП "091 Біологія";

Секретар:

БЄЛОЧКІНА Ірина Владиславівна – к. біол. н., ст. н. с., ст. н. с. відділу експериментальної кріомедицини, член робочої групи ОНП "222 Медицина";

Члени робочої групи:

ШПАКОВА Наталія Михайлівна – доктор біологічних наук, ст. н. с., провідний н. с. відділу кріоцитології, голова освітньо-наукової секції вченої ради ІПКіК НАН України, член робочої групи ОНП "091 Біологія";

СУКАЧ Олександр Миколайович – доктор біологічних наук, ст. н. с., провідний н. с. відділу кріобіохімії, голова Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності ІПКіК НАН України;

БОЖОК Галина Анатоліївна – доктор біологічних наук, ст. н. с., ст. н. с. відділу кріоендокринології, член робочої групи ОНП "091 Біологія";

ГЛОБА Вячеслав Юрійович – доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю "Медицина, молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини, лен робочої групи ОНПОНП "222 Медицина";

ГЛАДКИХ Федір Володимирович – доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю "Медицина, молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини, лен робочої групи ОНПОНП "222 Медицина".

32 перегляди0 коментарів
bottom of page