top of page

Оформлення свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Реєстрація авторського права на твір не є обов’язковою процедурою. Дане положення регламентоване як українським законодавством, так і нормами міжнародних угод. Відсутність обов’язкової реєстрації на твір обумовлена тим, що авторське право виникає внаслідок факту створення твору. А для виникнення й здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення. Проте на сьогоднішній день є вагомі причини для того, щоб все-таки зареєструвати авторське право на твір, бути впевненим у їх захищеності та можливості реалізувати деякі майнові права.


Пункт 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

Досягнення у професійній діяльності, які застосовуються для оцінки кадрового забезпечення освітніх компонентів, зараховуються за останні п’ять років:

пп. 2. наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на тві


Адміністративний збір:

За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір:

для фізичних осіб - 15* неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн);

для юридичних осіб - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За видачу свідоцтва:

для фізичних осіб - 0,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 грн);

для юридичних осіб - 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

* Неоподатковуваний мінімум доходів громадян або Мінімум доходів громадян, з якого не стягується податок — грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в інших законах, за винятком норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.


Строк надання послуги: 60 календарних днів


Результат надання: Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір або рішення про відмову у реєстрації.


Способи отримання результату: Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) заявки. Укрпатент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі заявка до розгляду не приймається. Подання до Укрпатенту документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, здійснюється у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється Укрпатентом у двомісячний строк від дати подання заявки. Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред’явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.


Підстави для відмови: 1. Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації є невідповідність документів встановленим вимогам щодо переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та оформлення матеріальної форми твору.; 2. У разі неодержання документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.


ПОСЛУГА на порталі ДІЯ: https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-svidotstva-pro-derzhavnu-reiestratsiiu-avtorskoho-prava-na-tvir9 переглядів0 коментарів
bottom of page