top of page

Ліцензування та акредитація освітньо-наукових PhD-програм Інституту

06.07.2022 р. гарантами освітньо-наукових програм (ОНП) подано до Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) повідомлення про намір проходження акредитації ОНП ІПКіК НАН України у 2022–2023 рр.

В ІПКіК НАН України провадиться підготовка докторів філософії (PhD) за двома ОНП:
"091 – Біологія" для здобувачів за спеціальністю "091 – Біологія" галузі знань "09 – Біологія" (гарант ОНП – доктор фізико-математичних наук, професор ГОРДІЄНКО Ольга Іванівна, завідувачка відділу низькотемпературного консервування) ID ОНП 5603
"222 – Медицина" для здобувачів за спеціальністю "222 – Медицина" галузі знань "22 – Охорона здоров'я" (гарант – кандидат медичних наук, старший дослідник ЧИЖ Микола Олексійович, завідувач відділу експериментальної кріомедицини) ID ОНП 5615

Провадження освітньої діяльності з підготовки докторів філософії ліцензовано Міністерством освіти і науки України:
Наказ МОН України № 282-л від 28.12.2021 р. "Про ліцензування освітньої діяльності"
Додаток 12.3 до наказу МОН України № 282-л від 28.12.2021 р. ("091 – Біологія")
Наказ МОН України № 124-л від 04.07.2022 р. "Про ліцензування освітньої діяльності"
Додаток 14.3 до наказу МОН України № 124-л від 04.07.2022 р. ("222 – Медицина")


ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
За даними відкритого реєстру НАЗЯВО, на сьогоднішній день про намір проходження акредитації ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю "222 – Медицина" у 2022–2023 рр. повідомили:
  1. Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України" (ID 4438) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  2. Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ID 4494) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  3. Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (ID 4650) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  4. Одеський національний медичний університет (ID 4794) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  5. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (ID 5615)


Про намір проходження акредитації ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю "091 – Біологія" у 2022–2023 рр. повідомили:
  1. Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" (ID 4798) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  2. Національний університет біоресурсів і природоко ристування України (ID 5049) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (ID 5546) ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

  4. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (ID 5603)


71 перегляд0 коментарів
bottom of page