top of page

Звіт за результатами акредитаційної експертизи ОНП "222 Медицина"

28.10.2022 р. отримано звіт експертної групи за результатами проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "222 – Медицина" освітньої програми "222 Медицина" (ID у ЄДЕБО 46833) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1089/АС-22) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України з 18 по 20 жовтня 2022 р.


Звіт ЕГ_Медицина_28.10.2022
.pdf
Download PDF • 514KBЗвіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним агентством. Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/


РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Формування психолого-педагогічних і медико-правових компетентностей здобувачів потребують підсилення. Рекомендується впродовж 2023 р. здійснити модернізацію діючих і розробити нові 1-2 ОК/ВК.

 2. Організація академічної мобільності, неформальної освіти здобувачів є недостатніми. Рекомендується з 2023 р. започаткувати щорічне планування і моніторинг реалізації академічної мобільності і неформальної освіти.

 3. Не визнаються (із Сторінка 3 зарахуванням ЄКТС) академічна мобільність і неформальна освіта здобувачі. Рекомендується з 2023 р. щосеместрово здійснювати інформування здобувачів щодо можливості зарахування ЄКТС за академічну мобільність і неформальну освіту.

 4. Визначається недосконалість системи безперервного професійного розвитку НПП, їх заохочення і стимулювання на основі рейтингових показників. Рекомендується з 2023 р. щорічно: розробляти Перспективний план підвищення кваліфікації НПП; переглядати і використовувати критерії рейтингової оцінки НПП.

 5. Спостерігається підвищене занепокоєння здобувачів майбутнім працевлаштуванням. Рекомендується з 2023 р.: щорічно проводити роботу з інформаційної підтримки працевлаштування здобувачів 3-4 років навчання; здійснювати щоквартальну комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу з цього питання.

 6. Потребує подальшого удосконалення офіційний сайті ІПКіК. Рекомендується з 2023 р.: щоквартально проводити роботи з інформаційного удосконалення сайту (оновлення інформації, крос-лінків, вказувати дату оновлення тощо).

 7. Наявні процедури внутрішнього моніторингу якості освіти потребують подальшого удосконалення. Рекомендується з 2023 р.: розробити електронну базу пропозицій від всіх учасників освітнього процесу; налагодити щоквартальний моніторинг оперативного коригування і щорічної модернізації ОНП та її складових.

 8. Існуючі анкети якості освіти є недосконалими. Рекомендується з 2023 р.: щорічно переглядати і доповнювати зміст анкет з урахуванням усіх критеріїв оцінювання якості; визначати ключові індикаторні показники якості і налагодити щорічний динамічний моніторинг за ними.

 9. ЗВО не завершена робота з наповнення інституційного репозитарію. Рекомендується у 2023 р.: завершити роботу з наповнення інституційного репозитарію (за останні 5 років); визначити і першочергово забезпечити диджеталізацію вітчизняних наукових видань, що становлять національне і світове надбання.

 10. Існуюча антикорупційна та антидискримінаційна практика потребують свого удосконалення. Рекомендується з 2023 р. щорічно оприлюднювати на сайті: “План проведення антикорупційних заходів”; оновлювати контактну інформацію щодо відповідальної особи; створити і використовувати електронну інформаційну систему звернень з питань випадків булінгу, дискримінації тощо.

 11. Потребує подальшого забезпечення психологічна і правова підтримка здобувачів. Рекомендується з 2023 р. запровадити реальне дистанційне чи / та очне надання соціально-психологічної, правової і іншої підтримки всім учасникам освітнього процесу.

29 переглядів0 коментарів
bottom of page