top of page

В ІПКіК НАН України створено 4 разові спеціалізовані ради  • Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.008 в ІПКіК НАН України створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 41 від 31.10.2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 14 від 31.10.2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації КІСЄЛЬОВОЇ АННИ ГЕННАДІЄВНИ на тему «Обгрунтування використання толерогенних дендритних клітин, отриманих з кріоконсервованих попередників, у лікуванні аутоімунних захворювань (експериментальне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.


  • Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.009 в ІПКіК НАН України створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 38 від 31.10.2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 14 від 31.10.2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації НЕСТЕРУК ГАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Вплив кріоекстракту та секретомів від культур клітин зі спінальних гангліїв на репродуктивну систему щурів» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.


  • Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.010 в ІПКіК НАН України створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 40 від 31.10.2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 14 від 31.10.2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації ВВЕДЕНСЬКОГО ДМИТРА БОРИСОВИЧА на тему «Кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з різних джерел в терапії експерементального артриту» на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина.


  • Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.011 створена згідно з наказом директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України № 39 від 31.10.2023 р. на підставі рішення вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (протокол № 14 від 31.10.2023 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації здобувача БОГДАНЮК Анастасії Олександрівни на тему «Сезонна варіабельність кріорезистентності репродуктивних клітин самців зааненської та альпійської порід кіз» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія.


Дисертації оприлюднено за посиланням: https://www.cryo.in.ua/rsvr
‼️Лист МОН України від 01.11.2023 №1/17029-23 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2023/11/01/Pro.rozyasnennya.okremykh.polozhen.post.KMU.vid.12.01.2022-44.pdf) "Про роз’яснення окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44" (щодо тематики і членів разової ради)


134 перегляди0 коментарів
bottom of page