top of page
Луценко Д.Г._edited.jpg

Відділ
кріофізіології

Завідувач: доктор медичних наук, старший науковий співробітник БАБІЙЧУК Владіслав Георгійович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

  • Вивчення механізмів самостійної і поєднаної дії ритмічного екстремального охолодження (–120°С) та кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові на структурно-функціональний стан регуляторних систем організму тварин в нормі та на фоні патологічних станів. 

  • З’ясування особливостей дії холоду різної інтенсивності та модальності на стан функціональних систем організму тварин з метою удосконалення підходів до існуючих методів корекції патологічних станів.

  • Дослідження особливостей фізіологічних реакцій організму на дію холоду, розвиток природних гіпометаболічних станів (зимова сплячка), комбінованої дії довготривалого перебування за низьких температур, зміненого світлового режиму та замкнутого простору (в умовах станція Академік Вернадський, Антарктида) та ролі циклу неспання-сон у адаптації до факторів оточуючого середовища.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

  • Дослідження дії різних видів і режимів ритмічних холодових впливів та кріоконсервованої кордової крові людини на стан гомеостатичних регуляторних систем організму експериментальних тварин (шифр 133, номер державної реєстрації 0121U107846). Термін виконання: 2021–2025 рр.

  • Формування адаптаційних реакцій організму експериментальних тварин в умовах дії штучного охолодження та кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові при старінні і патологічних станах (шифр 103, номер державної реєстрації 0116U003493). Термін виконання: 2016–2020 рр.
     

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

Відділ створено 8 лютого 1988 р. З 1988 по 2017 р. відділом керував БАБІЙЧУК Георгій Опанасович – доктор біологічних наук, професор, лауреат премії АН УРСР в галузі фізіології і теоретичної медицини імені О.О. Богомольця (1993 р.), удостоєний Почесної Грамоти і Знака Відмінності Президії Верховної Ради України «За особисті заслуги перед Українським народом». З червня 2017 р. по теперішній час відділом керує д. мед. н., провідний науковий співробітник БАБІЙЧУК Владислав Георгійович.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • БАБІЙЧУК Владислав Георгійович – Почесна грамота Президії НАН України (2018 р.); Лауреат премії імені Д.Ф. Чеботарьова (2022 р.) 

  • ШИЛО Олександр Володимирович – Подяка Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України (2017 р.)

  • БОНДАРЕНКО Олена Олександрівна – стипендія Президента України для молодих вчених (2020 р.)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ШИЛО Олександр Володимирович

e-mail: oleksandr.v.shylo@gmail.com

Моб.: +38 (057) 372-74-35

bottom of page