top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6141-4413

Google Scholar:  https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Shkarlat+Halyna&btnG 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Halyna-Shkarlat

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ОБОТИ

Дослідження впливу умов охолодження на збереженість іммобілізованих симбіотиків із різним складом пребіотичних компонентів після ліофілізації та консервування за низьких температур


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

завідувач відділу кріомікробіології,

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

ВИСЕКАНЦЕВ Ігор ПавловичСТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріомікробіології


ОСВІТА

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м .Харків, Україна

Спеціальність "Хімія"


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Спеціальність "Біологія"


Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", м. Харків, Україна

Спеціальність "Філологія"


ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 7 наукових праць, у тому числі 6 тез у збірниках вітчизняних науково-практичних заходів.


  • Shkarlat H. (2020). Viability of Immobilized Symbiotics After Cryopreservation and Incubation in Human Digestion Model. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 2020;30(3):293. https://doi.org/10.15407/cryo30.03.293


ШКАРЛАТ
Галина
Леонідівна

ШКАРЛАТ 
Галина
Леонідівна

+38 (057) 373-41-43

bottom of page