top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9570-1349 

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-0155-2022 

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Порівняльний аналіз профілю експресії генів розриву Zona pellucida в нативних та кріоконсервованих ембріонах ссавців


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

зав.ідувач відділу кріобіології системи репродукції,

доктор біологічних наук, професор 

ПЕТРУШКО Марина Павлівна


СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріобіології системи репродукції


ОСВІТА

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Спеціальність "Біологія"


ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 6 тез, у тому числі 1 – у збірниках закордонних конференцій та 5  – у збірниках тез вітчизняних науково-практичних заходів.


  • Шаповалова Н.О., Юрчук Т.О., Піняєв В.І., Петрушко М.П. Частота вивільнення із Zona pellucida як інтегральний показник якості нативних та кріоконсервованих ембріонів людини. Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», 9-11 листопада 2022 року, м. Дніпро, Україна. С. 155. https://sites.google.com/a/dsma.dp.ua/confmorphology/materiali-konferenciie/konferencia-2022-roku 

  • Н.О. Шаповалова Оцінка морфологічних особливостей передімплантаційних ембріонів людини на стадії бластоцисти в допоміжних репродуктивних технологіях. Матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної Internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії, 14 жовтня 2022 року, м. Харків, Україна https://khimu-library.site/present_conf/ 

  • Bogdaniuk A., Shapovalova N., Marchenko O., Paredes E. Fertilization rate and larvae abnormalities rate of the sea urchin Paracentrotus lividus after the use of cryopreserved sperm. Proceedings of the 46th Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine", 25th May, 2022, https://coldbiomed.cryo.org.ua/programma-1 

  • Shapovalova N., Yurchuk T., Pavlovich O., Gapon G., Petrushko M. DNA fragmentation level as apoptosis marker in human spermatozoa in different states of spermatogenesis. Proceedings of the XV All-Ukrainian Conference of Young Scientists IMBG, 26-27th May, 2021, http://www.biopolymers.org.ua/content/37/3/185/ 

  • Shapovalova N., Yurchuk T., Petrushko M. Cryoresistance of sperm of Chinese Crested dogs: age factor. Proceedings of the 45th Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine: Current Issues in Cryobiology, Transplantology and Biotechnology", 19-20th May, 2021 https://coldbiomed.cryo.org.ua/programma-1 

  • 4. Yurchuk T., Shapovalova N., Petrushko M. Egg yolk-free cryopreservation of canine spermatozoa using dextran and glycerol. Proceedings of the V Symposium perspectives in biodiversity protection, 26-27th May 2021


СТАЖУВАННЯ

Програма академічної мобільності Erasmus+

Стажування  на Станції  з морських досліджень острова Торайя (ECIMAT) Університету Віго (м. Віго, Іспанія) з жовтня 2021 р. по січень 2022р.


ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА

The ХVII International Summer School of young scientists “Molecular biology, biotechnology and biomedicine” 27 June – 8 July 2022 Ukraine, Odesa (1, 3 ECTS) 


ІНШІ ЗАХОДИ

25 конференція European Society for Domestic Animal Reproduction 28.09 - 02.10.2022, Салоніки, Греція

ШАПОВАЛОВА
Наталія
Олегівна

ШАПОВАЛОВА 
Наталія 
Олегівна

+38 (057) 373-41-43

bottom of page