top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/

Google Scholar: https://scholar.google.com/


ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Дослідження ефективності використання плацентарних препаратів у подоланні наслідків бойової закритої черепно-мозкової травми

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

заступник директора з наукової роботи,

завідувач відділу холодової адаптації,

доктор медичних наук, професор

ПРОКОПЮК Ольга Степанівна

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ холодової адаптації

 

ОСВІТА

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Спеціальність "Лікувальна справа"


Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Інтернатура "Неврологія"


Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Спеціалізація "Ультразвукова діагностика"

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Д. А. Сальников, В. Г. Чернуский, О. Л. Говаленкова, А. В. Летяго, В. Л. Кашина-Ярмак. Экспериментально - клиническое обоснование бронхоконстрикторных свойств провоспалительных цитокинов при бронхиальной астме у детей. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2016. - № 2. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2016_2_12

САЛЬНИКОВ
Дмитро
Олександрович

САЛЬНИКОВ 
Дмитро 
Олександрович

+38 (057) 373-41-43

bottom of page