top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4374-9786

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57682362000&origin=recordPage

Web of Science:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-8394-2022 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QbKl31cAAAAJ&view_op=list_works  

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Liliia-Pobielienska

Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/author/Liliia-Pobielienska/1582256524


ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ОБОТИ

Оптимізація режиму кріодеструкції тканини щитовидної залози з дифузною гіперплазією.


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

провідний науковий співробітник,

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

БОЖОК Галина Анатоліївна


СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріоендокринології


ОСВІТА

Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразіна, медичний факультет, м. Харків, Україна, Спеціальність "Лікувальна справа"


Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Інтернатура "Внутрішні хвороби"


Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Спеціалізація "Ендокринологія"


ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 2 тез у збірниках закордонних конференцій.


Побєлєнська ЛА, Божок ГА, Побєлєнський КО. Використання ад'ювантів з органічних речовин для посилення кріодеструкції у системі, що моделює екстраклітинний матрикс. The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in practice and science». 2021; December 21 – 24:293-295  https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21321.01123


Побєлєнська ЛА, Божок ГА, Побєлєнський КО. Використання сольових розчинів в якості ад'ювантів для посилення кріодеструкції у системі, що моделює екстраклітинний матрикс. Scientific Collection «InterConf». 2021; (94):491-494 https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11254.68162


ПОБЄЛЄНСЬКА
Лілія
Анатоліївна

ПОБЄЛЄНСЬКА 
Лілія 
Анатоліївна

+38 (057) 373-41-43

bottom of page