top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4803-4723

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ОБОТИ

 Кріоконсервування і оцінка толерогенного потенціалу дендритних клітин при їх адоптивному застосуванні


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

головний науковий сівробітник, академік НАН України,  

доктор медичних наук,  професор

ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріопатофізіології та імунології 


ОСВІТА

Харківський державний медичний університет, м. Харків, Україна

Спеціальність "Педіатрія"


Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

спеціальність "Дитяча анестезіологія"

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 7 наукових праць, у тому числі 2 статей, з яких 1 – у закордонному виданні, 1 статей – у рецензованих фахових періодичних виданнях України за спеціальністю «222 – Медицина категорії Б (з них 1 – у Scopus-індексованх виданнях) та 5 тез (у тому числі 2 – у збірниках закордонних конференцій та 4 – у збірниках тез вітчизняних науково-практичних заході

 

Goltsev A.M.,  Yampolska   K.Ye., Kisielova H.G.,  Оstankov M.V.,   Dubrava T.G., Babenko N.М., Gaevska Yu.О., Bondarovych M.О. Cryopreservation as Biotechnological Application of Dendritic Cells in Clinical Practice. Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2021; 31(4): 289–303


Kysielova H., Yampolska K., Dubrava T., Lutsenko O., Bondarovych M., Babenko  N., Gaevska Yu., Ostankov M., Goltsev A. Improvement of bone marrow mononuclear  cells cryopreservation methods to increase the efficiency of dendritic cell production.Cryobiology. 2022;106: 122-130.

КІСЄЛЬОВА
Ганна
Геннадіївна

КІСЄЛЬОВА
Ганна
Геннадіївна

+38 (057) 373-41-43

bottom of page