top of page

НАУКОМЕТРИЧН ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4595-9245

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57499305600

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3335102

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DXsD9DIAAAAJ&hl=uk

NBUV: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1480787

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Illia-Koshurba

Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/author/84144825

SciProfiles: https://sciprofiles.com/profile/2407073

Loop: https://loop.frontiersin.org/people/2244831/overview

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Противиразковий та гепатозахисний ефекти кріоекстракту плаценти

(експериментальне дослідження)

 • Протокол зсідання відділу експериментальної кріомедицини № 7 від 15.11.2022 р.

 • Протокол зсідання Комітету з біоетики ІПКіК НАН України № 5 від 22.11.2022 р.

 • Протокол зсідання проблемної комісії ІПКіК НАН України № 1-2 від 22.11.2022 р.

 • Протокол засідання вченої ради ІПКіК НАН України № 12 від 15.12.2022 р.


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

завідувач відділу експериментальної кріомедицини,

кандидат медичних наук, старший дослідник

ЧИЖ Микола Олексійович

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ експериментальної кріомедицини

 

ОСВІТА

Буковинська державна медична академія, м. Чернівці, Україна

Спеціальність "Лікувальна справа"


Львівський державний медичний університет, м. Львів, Україна

Інтернатура "Неонатологія"


Київський національний торговельно-економічний університет,

Чернівецький торговельно-економічний інститут, м. Чернівці, Україна

Магістратура "Менеджмент"


Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Спеціалізація «Організація і управління охорони здоров’я"

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ

http://koshurba.tilda.ws/


ПУБЛІКАЦІЇ

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі 24 статті у рецензованих фахових періодичних виданнях України (2 одноосібно), 1 статті у закордонному виданні та 26 тез (у тому числі 4 – у збірниках закордонних конференцій та 21 – у збірниках тез вітчизняних науково-практичних заходів). У виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection опубліковано 12 статей.

 

 • Кошурба ІВ. Дослідження впливу кріоекстракту плаценти на процеси цитолізу та перекисного оксилення ліпідів за CCl4-індукованого ураження печінки. Сучасні медичні технології. 2022; 54 (3): 46–54. DOI: https://doi.org/10.34287/MMT.3(54).2022.9. Режим доступу: https://zmapo-journal.com/index.php/journal/article/view/232. (Scopus)

 • Кошурба І.В. Гепатозахисна дія кріоекстракту плаценти при тетрахлорметановому ураженні печінки. Східноукраїнський медичний журнал. 2022. № 10 (4). С. 333–341. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2022;10(4):333-341. Режим доступу: https://eumj.med.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/290.

 • Чиж МО, Кошурба ІВ, Марченко ММ, Гладких ФВ, Бєлочкіна ІВ. Гендерний детермінізм впливу кріоекстракту плаценти на гепатотропні ефекти езомепразолу, кларитроміцину та метронідазолу при хронічному ураженні печінки. Сучасні медичні технології. 2023; 1 (56): 55–61. DOI: https://doi.org/10.34287/MMT.1(56).2023.9. Режим доступу: https://zmapo-journal.com/index.php/journal/article/view/254. (Scopus)

 • Кошурба ІВ, Чиж МО, Гладких ФВ, Бєлочкіна ІВ. Вплив кріоекстракту плаценти на метаболічний та функціональний стан печінки за D-галактозамінового гепатиту. The Innovative Biosystems and Bioengineering. 2022; 6 (2): 64–74. DOI: https://doi.org/10.20535/ibb.2022.6.2.264774. Режим доступу: http://ibb.kpi.ua/article/view/264774. (Scopus)

 • Бабінцева А.Г., Годованець Ю.Д., Ходзінська Ю.Ю., Попелюк Н.О., Кошурба І.В. Міжнародні рекомендації з менеджменту новонароджених дітей з вродженою діафрагмальною килою: огляд літератури. Сучасна педіатрія. Україна. 2021. № 3 (115). С. 5160. DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2021.115.51. (Scopus)

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО, Бєлочкіна ІВ, Рубльова ТВ. Гепатотропні ефекти трикомпонентної противиразкової терапії та кріоекстракту плаценти: роль статевих чинників у ліпопероксидації. Фізіологічний журнал. 2022; 68 (5): 25–32. DOI: https://doi.org/10.15407/fz68.05.025. Режим доступу: https://fz.kiev.ua/index.php?abs=1931. (Scopus)

 • Кошурба І.В., Чиж М.О., Гладких Ф.В. Гастропротекторна дія кріоконсервованого екстракту плаценти за профілактичного режиму застосування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2022. № 1 (63). С. 20–25. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.65.4. Режим доступу: https://med-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/med/article/view/144.

 • Кошурба І.В., Гладких Ф.В., Чиж М.О. Вплив кріоекстракту плаценти на стан білково-ліпідного обміну в слизовій оболонці шлунка за експериментальної стрес-індукованої виразки. Східноукраїнський медичний журнал. 2022. № 10 (2). С. 155–164. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2022;10(2):155-164. Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88785.

 • Кошурба І.В., Гладких Ф.В., Чиж М.О. Оцінка антиульцерогенного ефекту кріоконсервованого екстракту плаценти на моделі спиртово-преднізолонового ураження шлунка. Медична наука України. 2022. № 18 (2). С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.2.2022.01. Режим доступу: https://msu-journal.com/index.php/journal/article/view/362.

 • Кошурба І.В., Приймак С.Г., Манчуленко Д.Г. Ефективність методів профілактики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених дітей, що народилися в терміні гестації 2833 тижні. Таврический медико-биологический вестник. 2011. № 14 (3 (2) 55). С. 119122. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/62853.

 • Lastivka I.V., Babintseva A.G., Antsupova V.V., Peryzhniak А.І., Koshurba І.V., Brisevac L.І. The clinical case of hemifacial microsomia in the newborn boy from mother with Z-21. Neonatology, surgery and perinatal medicine. 2021. № 11 (2 (40)). P. 6467. DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.2.40.2021.10. (Scopus)

 • Бабінцева А.Г., Годованець Ю.Д., Агафонова Л.В., Кошурба І.В. Особливості функціонального стану сечової системи у новонароджених дітей та її роль у підтримці гомеостазу організму (огляд літератури). Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2019. № 9 (1 (31)). С. 6166. DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.IX.1.31.2019.10. (Scopus)

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО. Модуляція ліпопероксидації та енергетичного обміну в слизовій оболонці шлунка як механізм активності кріоекстракту плаценти в загоєнні стрес-індукованого ерозивно-виразкового ушкодження. Гастроентерологія. 2022; 56 (3): 149–155. DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.56.3.2022.503. Режим доступу: https://gastro.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/503.

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО. Порівняльна характеристика противиразкової активності кріоекстракту плаценти за різних режимів застосування в експерименті. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2022; 2 (2): 65–70. DOI: https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.2.65. Режим доступу: https://visnyk-umsa.com.ua/index.php/journal/article/view/620.

 • Гладких ФВ, Кошурба ІВ, Чиж МО. Характеристика антиульцерогенної активності кріоекстракту плаценти при гострому та хронічному ураженнях шлунка. Сучасні медичні технології. 2023; 1 (56): 62–68. DOI: https://doi.org/10.34287/MMT.1(56).2023.10. Режим доступу: https://zmapo-journal.com/index.php/journal/article/view/255. (Scopus)

 • Мельничук Л.В., Годованець Ю.Д., Кошурба І.В. Актуальні питання надання допомоги новонародженим у м. Чернівцях. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2017. № 7 (1 (23)). С. 813. DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.1.23.2017.2.

 • Пенішкевич Я.І., Годованець Ю.Д., Кошурба І.В. Pетинопатія передчасно народжених. Патогенез. Механізми розвитку. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2017. № 7 (3 (25)). С. 7581. DOI: https://doi.org/10.24061/2413-4260.VII.3.25.2017.12.

 • Приймак С.Г., Кошурба І.В., Ринжук В.Є., Формазюк Т.В. Цитомегаловірусна інфекція в структурі перинатальних ускладнень. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2012. № 1. С. 133134. Режим доступу: https://tdmuv.com/kafedra/journals/pah/2012/Ped_akush1_2012.pdf.

 • Babintseva A., Agafonova L., Koshurba I., Frunza A., Bevtsik A. Neonatal acute kidney injury: predictive and diagnostic value of urinary protein biomarkers. Buletin de perinatologie. 2017. № 4 (76). С. 4550. Режим доступу: http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/17672.

 • Chyzh M, Koshurba I, Hladkykh F. A study of antiulcer activity of cryoconserved placenta extract on the model of alcohol prednisolone-induced stomach lesions. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO – 2022» (2022 19–22 July, Dublin, Ireland). 2022. Р. 164–5. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6865370.

 • Chyzh M., Koshurba I. Comparative evaluation of antiulcerogenic action of cryoconserved placenta extract under different modes of introduction.   Abstract book of the Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine – 2022" (2022 May 25-th, Kharkіv). 2022. Р. 37.

 • Koshurba I. Experimental evaluation of antiulcer activity the prophylactic use of placenta cryoextract on model of ethanol-prednisolone gastric lesion. Abstract book of the scientific-practical conference with international participation «Young science 4.0» (2022 May 30, Kyiv). 2022. Р. 34. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6580979

 • Koshurba I. V., Hladkykh F. V. Preclinical study of gastroprotective action of cryopreserved placenta extract. Abstracts of International scientific interdisciplinary conference «ISIC–2022»; 2022 November 23–24; Kharkiv, Kharkiv: Kharkiv National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine. 2022. P. 88–89. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7404700.

 • Кошурба И.В. Молекулярные механизмы нейропротективного эффекта краниоцеребральной гипотермии у новорожденных. Сборник материалов итоговой научно-практической конференции "Актуальные проблемы медицины" (27 января 2022 г.).: тезисы доклада. Гродно. 2022. С. 415–416.

 • Кошурба І. В., Гладких Ф. В. Оцінка виразності цитопротективної дії кріоекстракту плаценти на моделі хронічної оцтовокислої виразки шлунка. Тези за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини»; 2022 Листопад 24–25; Запоріжжя. Запоріжжя: Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 2022, C. 102–103. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7424979.

 • Кошурба І. В., Гладких Ф. В., Чиж М. О. Дослідження механізмів противиразкової активності кріоекстракту плаценти при серотоніновому ульцерогенезі. Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки»; 2022 Листопад 17; Харків, Харків: Харківський національний медичний університет МОЗ України; 2022, С. 112–122. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7391288.

 • Кошурба І. В., Чиж М. О., Гладких Ф. В. Вивчення противиразкової дії кріоекстракту палаценти на моделі водно-іммобілізаційного стресу за K.Y. Takagi. Матеріали V науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю  «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»; 2022 Листопад 17; Харків, Харків: Національний фармацевтичний університет МОЗ України; 2022, с. 201–202. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7382215.

 • Кошурба І. В., Чиж М. О., Гладких Ф. В. Вплив естрогенної забезпеченості організму на гепатотропну дію кріоекстрату плаценти та противиразкових засобів на тлі хронічного ураження печінки. Збірка наукових праць Ювілейної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти медицини та фармації – освіта та практика» (30 листопада 2022 р.). Київ: Приватний вищий навчальний заклад «Київський Медичний Університет». 2022. С. 165–7. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7487671.

 • Кошурба І. В., Чиж М. О., Гладких Ф. В. Естрогенна детермінація гепатотропної дії кріоекстракту плаценти на тлі хронічного етанол-тетрахлорметанового ураження печінки та трикомпонентної противиразкової терапії в експерименті. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку», присвячена Всесвітньому дню науки (9–11 листопада 2022 р.). Чернівці. 2022. С. 69–72. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7495003.

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО. Енергостабілізуюча дія на епітелій слизової оболонки шлунка превентивного застосування кроіоекстракту плаценти за стрес-індукованого ульцерогенезу. Матеріали IX науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»; 2022 Вересень 23; Тернопіль. Тернопіль: Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України); 2022, с. 150–151. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7125310.

 • Кошурба ІВ. The study of lipid peroxidation and cytolytic processes after the administration of placenta cryoextract on the model of CCl4-induced hepatitis. Матеріали Міжвузівської конференції «Медицина третього тисячоліття» (13–15 лютого 2023 р.). Харків: 2023. С. 332–334. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7694985.

 • Кошурба ІВ. Характеристика гепатопротективної активності кріоекстракту плаценти при Д-галактозаміновому гепатиті. Матеріали XІХ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих науковців та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» (15–16 грудня 2022 р.). Харків. 2022. С. 189–190. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7570019.

 • Чиж М. О., Кошурба І. В., Гладких Ф. В. Кріоекстракт плаценти – перспективний противиразковий засіб: результати власних досліджень. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Медицина та охорона здоров’я у сучасному суспільстві: актуальні питання та сучасні аспекти» (3–4 листопада 2022, Ченстохова, Польща). 2022, С. 78–72. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-260-9-22. Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/275/7528/15686-1.


АПРОБАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 1. Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine – 2022" (25 May 2022, Kharkіv, Ukraine) – постерна доповідь та публікація тез;

 2. Scientific-practical conference with international participation "Young science 4.0" (30 May 2022, Kyiv, Ukraine) – постерна доповідь та публікація тез;

 3. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology "CRYO – 2022" (19–22 July 2022 Dublin, Ireland) – постерна доповідь та публікація тез;

 4. IX науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (23 вересня 2022 р., м. Тернопіль, Україна) – постерна доповідь та публікація тез;

 5. International scientific conference "Medicine and health care in modern society: topical issues and current aspects" (3–4 November 2022, Czestochowa, Poland) – публікація тез;

 6. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку» (9–11 листопада 2022 р., м. Чернівці, України) – публікація тез;

 7. І науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки» (17 листопада 2022 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 8. V науково-практична конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» (17 листопада 2022 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 9. ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини»; 24–25 листопада 2022 р., м. Запоріжжя, Україна) – усна доповідь та публікація тез;

 10. International scientific interdisciplinary conference "ISIC – 2022"; 23–24 November 2022, Kharkiv, Ukraine) – постерна доповідь та публікація тез;

 11. Ювілейна науково-практична конференція «Сучасні аспекти медицини та фармації – освіта та практика» (30 листопада 2022 р., м. Київ, Україна) – публікація тез;

 12. XІХ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих науковців та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»; 15–16 грудня 2022 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 13. Міжвузівська конференція молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» (13–15 лютого 2023 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 14. ХХ Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнарожною участю «Перший крок в науку – 2023» (21–22 квітня 2023 р., м. Вінниця, Україна) – публікація тез;

 15. Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine – 2023" (23 May 2023, Kharkіv, Ukraine) – постерна доповідь та публікація тез;

 16. Всеукраїнській науково-практичній конференція з міжнародною участю «Клінічна фармація в Україні та світі» (16–17 березня 2023 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 17. 92-та науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (23–25 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ, Україна) – публікація тез;

 18. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» (24 березня 2023 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 19. XХ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих науковців та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»; 25–26 травня 2023 р., м. Харків, Україна) – публікація тез;

 20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «XІ наукова сесія інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» (14–15 червня 2023 р., м. Дніпро, Україна) – постерна доповідь та публікація тез.

КОШУРБА
Ілля
Васильович

КОШУРБА 
Ілля 
Васильович

+38 (095) 417-80-06

bottom of page