НАУКОМЕТРИЧН ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4595-9245

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57499305600

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/ADZ-8470-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DXsD9DIAAAAJ&hl=uk

NBUV: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1480787

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Illia-Koshurba

Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/author/84144825

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

завідувач відділу експериментальної кріомедицини,

кандидат медичних наук, старший дослідник

ЧИЖ Микола Олексійович

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ експериментальної кріомедицини

 

ОСВІТА

Буковинська державна медична академія, м. Чернівці, Україна

Спеціальність "Лікувальна справа"


Львівський державний медичний університет, м. Львів, Україна

Інтернатура "Неонатологія"


Київський національний торговельно-економічний університет,

Чернівецький торговельно-економічний інститут, м. Чернівці, Україна

Магістратура "Менеджмент"


Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Спеціалізація «Організація і управління охорони здоров’я"

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 22 наукових праць, у тому числі 15 статей, з яких 1 – у закордонному виданні, 14 статей – у рецензованих фахових періодичних виданнях України за спеціальністю «222 – Медицина» категорії Б (з них 3 – у Scopus-індексованх виданнях) та 6 тези (у тому числі 3 – у збірниках закордонних конференцій та 3 – у збірниках тез вітчизняних науково-практичних заходів).

 

 • Кошурба І.В., Чиж М.О., Гладких Ф.В. Гастропротекторна дія кріоконсервованого екстракту плаценти за профілактичного режиму застосування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2022. № 1 (63). С. 20–25. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.65.4. Режим доступу: https://med-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/med/article/view/144

 • Кошурба І.В., Гладких Ф.В., Чиж М.О. Оцінка антиульцерогенного ефекту кріоконсервованого екстракту плаценти на моделі спиртово-преднізолонового ураження шлунка. Медична наука України. 2022. № 18 (2). С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.2.2022.01. Режим доступу: https://msu-journal.com/index.php/journal/article/view/362.

 • Кошурба І.В., Гладких Ф.В., Чиж М.О. Вплив кріоекстракту плаценти на стан білково-ліпідного обміну в слизовій оболонці шлунка за експериментальної стрес-індукованої виразки. Східноукраїнський медичний журнал. 2022. № 10 (2). С. 155–164. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2022;10(2):155-164.

 • Chyzh M, Koshurba I, Hladkykh F. A study of antiulcer activity of cryoconserved placenta extract on the model of alcohol prednisolone-induced stomach lesions. The 59-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO – 2022» (2022 19–22 July, Dublin, Ireland). 2022. Р. 164–5. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6865370.

 • Chyzh M., Koshurba I. Comparative evaluation of antiulcerogenic action of cryoconserved placenta extract under different modes of introduction.   Abstract book of the Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine – 2022" (2022 May 25-th, Kharkіv). 2022. Р. 37.

 • Koshurba I. Experimental evaluation of antiulcer activity the prophylactic use of placenta cryoextract on model of ethanol-prednisolone gastric lesion. Abstract book of the scientific-practical conference with international participation «Young science 4.0» (2022 May 30, Kyiv). 2022. Р. 34. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6580979.

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО. Порівняльна характеристика противиразкової активності кріоекстракту плаценти за різних режимів застосування в експерименті. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2022; 2 (2): 65–70. DOI: https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.2.65. Режим доступу: https://visnyk-umsa.com.ua/index.php/journal/article/view/620.

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО. Енергостабілізуюча дія на епітелій слизової оболонки шлунка превентивного застосування кроіоекстракту плаценти за стрес-індукованого ульцерогенезу. Матеріали IX науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»; 2022 Вересень 23; Тернопіль. Тернопіль: Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України); 2022, с. 150–151. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7125310.

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО. Модуляція ліпопероксидації та енергетичного обміну в слизовій оболонці шлунка як механізм активності кріоекстракту плаценти в загоєнні стрес-індукованого ерозивно-виразкового ушкодження. Гастроентерологія. 2022; 56 (3): 149–155. DOI: https://doi.org/10.22141/2308-2097.56.3.2022.503. Режим доступу: https://gastro.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/503.

 • Кошурба ІВ, Чиж МО, Гладких ФВ, Бєлочкіна ІВ. Вплив кріоекстракту плаценти на метаболічний та функціональний стан печінки за D-галактозамінового гепатиту. The Innovative Biosystems and Bioengineering. 2022; 6 (2): 64–74. DOI: https://doi.org/10.20535/ibb.2022.6.2.264774. Режим доступу: http://ibb.kpi.ua/article/view/264774. (Scopus)

 • Кошурба ІВ, Гладких ФВ, Чиж МО, Бєлочкіна ІВ, Рубльова ТВ. Гепатотропні ефекти трикомпонентної противиразкової терапії та кріоекстракту плаценти: роль статевих чинників у ліпопероксидації. Фізіологічний журнал. 2022; 68 (5): 25–32. DOI: https://doi.org/10.15407/fz68.05.025. Режим доступу: https://fz.kiev.ua/index.php?abs=1931. (Scopus)

 • Кошурба ІВ. Дослідження впливу кріоекстракту плаценти на процеси цитолізу та перекисного оксилення ліпідів за CCl4-індукованого ураження печінки. Сучасні медичні технології. 2022; 54 (3): 46–54. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.34287/MMT.3(54).2022.9. Режим доступу: https://zmapo-journal.com/index.php/journal/article/view/232


КОШУРБА
Ілля
Васильович

КОШУРБА 
Ілля 
Васильович

+38 (057) 373-41-43