top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/

Scopus: https://www.scopus.com/

Web of Science: https://www.webofscience.com/

Google Scholar: https://scholar.google.com/

NBUV: http://irbis-nbuv.gov.ua/

Research Gate: https://www.researchgate.net/

Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Назва дисертації___

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

Посада, науковий ступінь, вчене звання ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ/Лабораторія___

 

ОСВІТА

·         Установа (університет, академія), Місто, Країна, Спеціальність

·         Установа (університет, академія), Місто, Країна, Інтернатура

·         Установа (університет, академія), Місто, Країна, Спеціалізація

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор ___ наукових праць, у тому числі ___ статей, з яких ___ – у закордонному виданні, ___ статей – у рецензованих фахових періодичних виданнях України за спеціальністю «222 – Медицина / 091 – Біологія» категорії Б (з них ___ – у Scopus-індексованх виданнях) та ___ тез (у тому числі ___ – у збірниках закордонних конференцій та ___ – у збірниках тез вітчизняних науково-практичних заходів).

 

КВАСОВА
Поліна
Андріївна

КВАСОВА
Поліна
Андріївна

+38 (057) 373-41-43

bottom of page