top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/

Scopus: https://www.scopus.com/

Web of Science: https://www.webofscience.com/

Google Scholar: https://scholar.google.com/

NBUV: http://irbis-nbuv.gov.ua/

Research Gate: https://www.researchgate.net/

Semantic Scholar: https://www.semanticscholar.org/

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Стан серцево-судинної системи щурів з артеріальною гіпертензією після дії ритмічної екстремальної кріотерапії та кондиційованого середовища  мезенхімальних стромальних клітин (експериментальне дослідження)


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

завідувач відділу кріофізіології

доктор медичних наук

старший науковий співроібітник

БАБІЙЧУК Владислав Георгійович


СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріофізіології


ОСВІТА

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, м Донецьк, Україна

спеціальність "Лікувальна справа"


Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, м Донецьк, Україна

Інтернатура "Внутрішні хвороби"


Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, м Донецьк, Україна

Спеціалізація "Кардіологія"


ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 1 наукової публікації.


Бабійчук Л.В., Бабійчук В.Г., Коваль С.М., Кандибко І.В. Стрес як чинник серцево-судинної патології. Матеріали IV міжнародної наукової конференції: Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень, м. Тернопіль, 4 листопада, 2022 р. — С. 277-280. DOI: 10.36074/mcnd-04.11.2022  

КАНДИБКО
Ігор
Валерійович

КАНДИБКО 
Ігор
Валерійович

+38 (057) 373-41-43

bottom of page