top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3414-1656

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості органотипових культур печінки

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

старший науковий співробітник відділу кріобіохімії

старший науковий співробітник, кандидат медичних наук

ПРОКОПЮК Володимир Юрійович

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріобіохімії

 

ОСВІТА

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

Бакалавріат "Біологія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

Магістратура "Біологія" (освітня програма «Фізіологія людини і тварин»)


ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 4 наукових праць.


Каверінська АІ, Прокопюк ВЮ. Використання та удосконалення органотипового культивування як перспективного об’єкта для дослідження лікарських препаратів. Матеріали ІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації». 2022: 173-174. Режим доступу: https://pat.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2022/04/zbirnyk-materialiv-konferentsii-2-19.05.2022.pdf 

Kaverinska А, Tkachenko A, Prokopiuk V. Search for methodological approaches of organotypic cultivation for following cryopreservation. 46th Annual International Conference of Young Scientists "Cold in biology andnmedicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology". 2022: 32. Режим доступу: https://coldbiomed.cryo.org.ua/programma-1 


ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА

The ХVII International Summer School of young scientists 27 June – 8 July 2022 Ukraine, Odesa; за темою “Molecular biology, biotechnology and biomedicine” (1, 3 ECTS).

КАВЕРІНСЬКА
Анна
Ігорівна

КАВЕРІНСЬКА 
Анна 
Ігорівна

+38 (057) 373-41-43

bottom of page