top of page

НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1184-5431

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219387098

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35183481

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=aO8z2YwAAAAJ&hl=en&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia-Bogdaniuk

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ОБОТИ

Сезонна варіабельність кріорезистентності репродуктивних клітин самців зааненської та альпійської порід кіз

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

завідувач відділу кріобіології системи репродукції,

доктор біологічних наук, професор

ПЕТРУШКО Марина Павлівна

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Відділ кріобіології системи репродукції


ОСВІТА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

ННЦ «Інститут біології і медицини»,

Спеціальність "Біологія"

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 19 наукових праць, у тому числі 4 статей у Scopus-індексованих виданнях та 17 тез (у тому числі 9 – у збірниках закордонних конференцій та 8 – у збірниках тез вітчизняних науково-практичних заходів).

 

·         Bogdaniuk, A., Garkavii, V., & Petrushko, M. (2022). Seasonal Variability in Cryoresistance of Saanen Goats Spermatozoa and Reproductive Characteristics . Problems of Cryobiology and Cryomedicine, Vol. 32, No. 1, pp. 34–43. https://doi.org/10.15407/cryo32.01.034

·         A. O. Bogdaniuk , T. O. Yurchuk, M. P. Petrushko. (2022) Seasonal Differences in Sperm Characteristics and the Level of DNA Fragmentation in Fresh and Cryopreserved Sperm of Saanen Goats. Cytology and Genetics, Vol. 56, No. 5, pp. 410–416. https://doi.org/10.3103/S009545272205003Програмаакадемічної мобільності Erasmus+ та проходила стажування  на Станції  з морських досліджень острова Торайя (ECIMAT) Університету Віго (м. Віго, Іспанія) з жовтня 2021 р. по січень 2022р.


Стажування у компанії Diamond Genetics (м. Вейє, Нідерланди) за темою «Кріоконсервування ембріонів корів» з березня 2022 р. по вересен 2022 р.


Стажування за програмою EID Food RIS Fellowship у Інституті Репродукції Тварин та Харчових Досліджень Польської Академії Наук з вересня 2022 р. по грудень 2022 р.


Грант на поїздку та участь у конференції Європейської Спілки Репродукції Домашніх Тварин (ESDAR), що відбудеться у вересні 2022 р.

БОГДАНЮК
Анастасія
Олександрівна

БОГДАНЮК
Анастасія
Олександрівна

+38 (050) 241-82-61

bottom of page