top of page

Viacheslav Yu. HLOBA
ГЛОБА
Вячеслав Юрійович

випускник 2021 р.

Глоба Вячеслав Юрійович у 2016-2020 рр. навчався в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та виконував дисертаційне дослідження на базі відділу кріоендокринології. У 2021 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктор філософії за темою «Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній обструкції». Глоба В.Ю. є автором та співавтором 14 наукових публікацій.1995–2001 рр. – Харківський державний медичний університет, другий медичний факультет, спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація: лікар.

2001–2003 рр. – Харківський державний медичний університет, інтернатура за спеціальністю урологія.

2003–2006 рр. – 26-а міська клінічна лікарня м. Харкова, лікар-уролог.

2005– по теперішній час медичний центр «Марія», лікар-уролог.

2010 р. – Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціалізація з хірургії.

2011–2016 рр. – КУОЗ Харьківська міська поліклініка №22, лікар-уролог, хірург.

2016–2020 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, спеціальність «222 – медицина».

2018 р. – Запорізька медична академія післядипломної освіти, спеціалізація по трансплант-координації.

2020–2021 рр. – ТОВ "Небозвід", лікар-уролог, хірург.

2021 р. – по теперішній час Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, відділ експериментальної кріомедицини, в.о. наукового співробітника.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

У теперішній час Глоба В.Ю. виконує обов'язки наукового співробітника відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Він відповідає за виконання науково-дослідної роботи відділу, яка полягає у вивченні моделювання пошкодження міокарда за допомогою кріодеструкції та перев'язки коронарної артерії, кріодеструкції шкіри, дослідження впливу біологічно активних речовин на регенерацію тканин. Вячеслав виконує роботу, яка орієнтована на підтримку наукової, інноваційної й освітньої діяльності в сфері технологій охорони здоров'я. Також працює лікарем урологом, хірургом у клініці «Марія», м. Харків, здійснює впровадження наукових здобутків у практичну медицину.


ВІДГУК

У 2016 році я був зарахований в аспірантуру Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.

Дисертаційна робота була експериментальною. Тема роботи –«Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній обструкції» – була вибрана цікава, але й достатньо важка, складна у виконанні, охоплювала моделювання нозології у щурів, що вивчалась, отримання культури сателітних клітин зі спінальних гангліїв, її кріоконсервування та збiр, зберiгання кондицiйованих середовищ, отримання i зберiгання кріоекстракту спінальних гангліїв щурiв, iмуноцитохімічний та морфометричний аналіз культур клітин, метод органної бані (organ bath) для вивчення скорочення ізольованих м'язових смужок сечового мiхура на рiзнi подразники, гістологічний, морфометричний, iмуногістохімічний, біохімічний аналіз, методи статистичної обробки отриманих результатів.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України організаційно та матеріально забезпечив мою роботу з експериментальними тваринами в повному об'ємі на клінічному та гістоморфологічних рівнях надаючи доступ до всього необхідного обладнання та лабораторій. Крім того, я отримав доступ до наукової літератури за спеціальністю. Виконання експериментальної роботи згідно плану дозволило щороку звітувати про проведені дослідження і отримані результати. Також це допомогло вчасно провести широку статистичну обробку отриманих даних. На основі усіх результатів експерименту була опублікована достатня кількість друкованих праць, в тому числі у журналі "Проблеми кріобіології і кріомедицини", видавництва Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. Крім того, я регулярно приймав участь у внутрішніх та зовнішніх конференціях та семінарах.

Завдяки тісній співпраці з науковим керівником дисертаційної роботи доктором медичних наук Легачем Євгенієм Івановичем протягом усього навчання я почерпнув багато знань і вмінь, що стосувались не тільки тематики дисертаційної роботи, а й ряду дотичних до даної нозології патологічних станів. Євген Іванович завжди був відкритий до навчання допомоги та порад.

В процесі роботи отримував висококваліфіковані консультації, конструктивні зауваження від наукових співробітників інституту, спільно з якими проводились неодноразові обговорення проміжних результатів за напрямком дисертації.

Це все дозволило мені захистити дисертаційну роботу та отримати науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров'я за спеціальністю 222 – Медицина у 2021 році.

+38 (057) 373-41-43

Viacheslav Yu. HLOBA
ГЛОБА
Вячеслав Юрійович
bottom of page