top of page

Olha O. SHAPKINA
ШАПКІНА
Ольга Олександрівна

випускник 2005 р.

Шапкіна Ольга Олександрівна навчалася в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та виконувала дисертаційне дослідження на базі відділу кріофізіології клітини. У 2005 р. вона захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук за темою «Вплив інгібіторів аніонного транспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів».


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Шапкіна О.О. є старшим науковим співробітником відділу кріоцитології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Зараз вона виконує міжнародний проєкт у лабораторії клітинної та мембранної біології (Laboratory of Prof. Gisou van der Goot - Laboratory of Cell and Membrane Biology) Лозанської федеральної політехнічної школи (École polytechnique fédérale de Lausanne,), SV (School of Life Scinces), Global Health Institute, м. Лозанна, Швейцарія. Результати, отримані у ході виконання проєкту, повинні дати відповідь на питання стосовно структури однієї з ізоформ інтегрального мембранного білка протеїнацилтрансферази (PAT4), який відповідає за посттрансляційну модифікацію білків-приєднання пальмітинової кислоти.

+38 (057) 373-41-43

Olha O. SHAPKINA 
ШАПКІНА 
Ольга Олександрівна
bottom of page