top of page

Olena O. CHABANENKO
ЧАБАНЕНКО
Олена Олексіївна

випускник 2021 р.

Чабаненко Олена Олексіївна навчалася в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України у 2016-2020 рр. та виконувала дисертаційне дослідження на базі відділу кріоцитології. У 2021 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктор філософії у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» за темою «Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після заморожування».


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Зараз Чабаненко О.О. працює на посаді молодшого наукового співробітника відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Вона досліджує вплив різних видів і режимів ритмічного охолодження та кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові на стан ендокринної системи щурів різних вікових груп.


ВІДГУК

Перше знайомство з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України відбулось ще у 2012 році, коли я проходила практику на другому курсі навчання в Харківській державній зооветеринарній академії.

Після закінчення магістратури Національного фармацевтичного університету завдяки науковому керівнику пров.н.с., д.б.н. с.н.с. Шпаковій Наталії Михайлівні мені пощастило вступити до аспірантури в ІПКІК НАНУ у відділ кріоцитології. Викладання предметів в аспірантурі проходило на високому рівні. Лекції з філософії та англійської мови відбувались дуже цікаво. Рівень моєї англійської мови вдалося удосконалити завдяки постійній роботі з англійськими джерелами, що надалі дало змогу легко приймати участь у міжнародних конференціях.

Сподобались лекції з методології та організацій наукових досліджень, що дало можливість розуміти наукові процеси та навчитись статистичній обробці результатів. Цікавими були дисципліни професійної підготовки. За період навчання в аспірантурі мене навчили писати наукові статті, готувати доповіді для семінарів та конференцій, міжнародні гранти. Завдяки виступам на наукових семінарах відділу я здобула дуже потужний досвід, що сприяв розвитку особистої впевненості, ораторської майстерності, не боятися помилок, швидко орієнтуватися у суміжних темах та впевнено відповідати на запитання. Щодня я мала можливість обговорювати свої результати із науковим керівником та досвідченими колегами, які допомагали знаходити рішення різноманітних наукових задач.

Роки проведені в аспірантурі були насичені не тільки експериментальною діяльністю і написанням наукових публікацій, а ще і участю у великій кількості наукових конференцій та семінарів, як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, у 2018 році мені пощастило отримати міжнародний грант «Society for Cryobiology Student Travel Award» та відвідати 55-е щорічне зібрання Товариства кріобіології «CRYO 2018» у Мадриді. На цій захоплюючій конференції, я ознайомилась з великою кількістю цікавих досліджень в області кріобіології та познайомилась з видатними вченими з різних країн, з якими ми досі підтримуємо зв'язок.

Навчання в аспірантурі відкриває багато можливостей для участі молодих вчених в різних програмах і грантах, стипендіальних конкурсах, дозволяє проходити стажування в зарубіжних лабораторіях. З підтримкою кафедри UNESCO з кріобіології в ІПКіК НАНУ Рада молодих вчених щороку організовує міжнародну конференцію молодих вчених "Холод в біології та медицині", яка охоплює великий спектр досліджень та сприяє обміну ідеями між науковцями. Рада молодих вчених також організовує щомісяця для аспірантів та охочих слухачів зустрічі "Journal Club", де можна поділитись своїми дослідженнями, доповідями про стажування і відвідані закордонні та вітчизняні конференції.

За роки навчання в аспірантурі я переконалась, що хочу і надалі продовжувати наукову діяльність. Підсумовуючи, хочу сказати, що я дуже вдячна за здобуті знання і досвід усім викладачам Інституту. Щиро дякую своєму науковому керівнику пров.н.с., д.б.н., с.н.с. Шпаковій Наталії Михайлівні за дбайливе ставлення під час роботи над дисертацією, за допомогу в підготовці матеріалів для статей, доповідей та всебічну підтримку. А також хочу висловити подяку дирекції Інституту, колегам з відділу кріоцитології, працівникам відділів науково-технічної інформації, експериментальної кріомедицини, низькотемпературного консервування, низькотемпературного банку біологічних об'єктів, кріобіофізики та редакції журналу "Проблеми кріобіології і кріомедицини". Хочу подякувати завідувачці відділу НТІ Пушковій Євгенії Миколаївні за допомогу у будь-якому питанні та наснагу. Висловлюю подяку завідувачці віварію ІПКіК НАНУ Бацуновій Людмилі Вадимівні за допомогу у роботі з експериментальними тваринами, а також вченим секретарям спеціалізованої вченої ради к.б.н., с.н.с. Фалько Оксані Валеріївні та к.б.н., с.н.с. Поляковій Ганні Леонідовні за допомогу у підготовці документів до захисту дисертаційної роботи. Хочу побажати аспірантам та колегам всебічної підтримки від НАН України, плідної міжнародної співпраці та гідних захищених дисертаційних робіт.


+38 (057) 373-41-43

Olena O. CHABANENKO 
ЧАБАНЕНКО 
Олена Олексіївна
bottom of page