top of page

Oleksii I. PRAVDIUK
ПРАВДЮК
Олексій Ігорович

випускник 2013 р.

Правдюк Олексій Ігорович навчався в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та виконував дисертаційне дослідження на базі відділу кріобіохімії. У 2013 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук за темою «Кріоконсервування мезенхімальних стромальних клітин людини, інкапсульованих в альгінатні мікросфери».


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Зараз Правдюк О.І. завідує ембріологічною лабораторією у «Клініці репродуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка», м. Харків. У коло його наукових та практичних інтересів входить оптимізація процесів передімплантаційного генетичного тестування ембріонів людини та використання допоміжної активації ооцитів за допомогою іонофору кальцію для діагностики причин порушення запліднення. Правдюк О.І. був переможцем конкурсу наукових робіт «Fertility Award» у 2018 та 2021 роках.

+38 (057) 373-41-43

Oleksii I. PRAVDIUK 
ПРАВДЮК 
Олексій Ігорович
bottom of page