top of page

Kostiantyn O. POBIELIENSKYI
ПОБЄЛЄНСЬКИЙ
Костянтин Олегович

випускник 2021 р.

Побєлєнський Костянтин Олегович у 2010-2016 рр. навчався у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на медичному факультеті, опановував спеціальність «лікувальна справа», здобув кваліфікацію «лікар». У 2010-2019 рр. проходив інтернатуру на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти за спеціальністю «хірургія». У 2017-2021 рр. навчався в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та виконував дисертаційне дослідження на базі відділу кріоендокринології. У 2021 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктор філософії за темою «Кріодеструкція щитоподібної залози з дифузною гіперплазією на фоні артеріальної гіпертензії (експериментальне дослідження)».


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

У теперішній час Побєлєнський К.О. займає посаду наукового співробітника хірургічного відділення, лікаря-хірурга відділення хірургічної ендокринології та гінекології ДУ "Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України", м. Харків. Серед його науково-практичних інтересів – малоінвазивні оперативні втручання на щитоподібній та прищитоподібній залозах. Побєлєнський К.О. також співпрацює як лікар-хірург у відділені пухлин голови та шиї КНП «Обласний центр онкології», м. Харків.

+38 (057) 373-41-43

Kostiantyn O. POBIELIENSKYI 
ПОБЄЛЄНСЬКИЙ 
Костянтин Олегович
bottom of page