top of page

Iryna A. RULA
РУЛА
Ірина Анатоліївна

випускник 2016 р.

Рула Ірина Анатоліївна у 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України та виконувала дисертаційне дослідження на базі відділу кріоендокринології. У 2018 р. вона захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук за темою «Вплив кріоконсервування на морфофункціональні властивості оваріальної тканини».


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Після закінчення аспірантури Рула І.А. займає посаду молодшого наукового співробітника відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. У теперішній час вона проходить наукове стажування на кафедрі біології та природничих наук в Університеті Ліннея (Linnéuniversitetet), м. Кальмар, Швеція. Молода науковчиня займається вивченням впливу глобального потепління на екосистеми. У біологічному матеріалі, зібраному у затоці Балтійського моря, проводиться мікробіологічний, хімічний та молекулярний аналіз біологічної мінливості аквакультур.+38 (057) 373-41-43

Iryna A.  RULA 
РУЛА 
Ірина Анатоліївна
bottom of page