top of page

Halyna V. DUDETSKA
ДУДЕЦЬКА
Галина Вадимівна

випускник 2021 р.

Дудецька Г.В. навчалася в аспірантурі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України у 2016-2020 рр. та виконувала дисертаційне дослідження на базі відділу кріоендокринології. У 2021 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктор філософії в галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія». Тема роботи – «Вплив факторів кріоконсервування на зонально диференційовані популяції адреноцитів тварин» – була вибрана актуальна, оскільки в сучасній експериментальній біології та медицини продовжуються пошуки альтернативних методів корекції різноманітний ендокринопатій. Кріоконсервування є найбільш оптимальним способом довгострокового зберігання клітин та тканин біологічних об'єктів, в тому числі і для надниркових залоз.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

У теперішній час Дудецька Г.В. працює на посаді в.о. наукового співробітника лабораторії наноструктурних органічних матеріалів в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України. Коло її інтересів полягає у вивченні впливу наночастинок, до складу яких входять рідкоземельні елементи, на культури клітин.


ВІДГУК

Виконання експериментальної роботи за темою дисертації згідно плану дозволило щороку звітувати про проведені дослідження та отримані результати. На основі усіх результатів експериментів було опублікована достатня кількість друкованих праць, в тому числі у журналі «Проблеми кріобіології та кріомедицини». Результати роботи були оприлюднені на наукових вітчизняних і закордонних конференціях, семінарах, в яких я приймала участь.

Завдяки тісній співпраці з науковим керівником дисертаційної роботи доктором біологічних наук Бондаренко Тетяною Петрівною і співробітниками відділу кріоендокринології протягом усього навчання я почерпнула багато знань і вмінь, що стосувались тематики дисертації.

В процесі роботи отримувала висококваліфіковані консультації, конструктивні зауваження від колег з відділу кріоендокринології та багатьох співробітників Інституту, спільно з якими проводились неодноразово обговорення проміжних результатів за напрямком дисертації.

Це все дозволило мені захистити дисертаційну роботу та отримати науковий ступінь доктора філософії у 2021 році.

+38 (057) 373-41-43

Halyna V.  DUDETSKA
ДУДЕЦЬКА
Галина Вадимівна
bottom of page