top of page

Fedir Vol. HLADKYKH
ГЛАДКИХ
Федір Володимирович

випускник 2021 р.

 • лікар-онколог

 • лікар з внутрішньої медицини

 • лікар з медицини невідкладних станів

 • доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю "Медицина" (кандидат медичних наук)

 • молодший науковий співробітник групи променевої патології та паліативної медицини відділу радіології Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України»

 • молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України

 • член редакційної колегії та відповідальний секретар Scopus-індексованого видання «Український радіологічний та онкологічний журнал»


Автор понад 200 наукових публікацій та трьох монографій, у тому числі:

Учасник більше 150 наукових заходів.

Пріоритетність та конкурентоспроможність досліджень підтверджено шістьма патентами.НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • дослідження ефективності поліфункціональних засобів у підвищенні стійкості організму до дії низьких температур та екстремальних чинників зовнішнього середовища техногенного характеру;

 • розробка нових підходів до поліпшення профілю безпечності і підвищення ефективності нестероїдних протизапальних засобів (диклофенак натрію, ібупрофен, мелоксикам, ацетилсаліцилова кислота, індометацин та ін.);

 • оптимізація шляхів гастро- та ентеропротекції та вивчення механізмів циторотективної активності агоністів ванілоїдних рецепторів (TRPV1);

 • вивчення механізмів антиульцерогенної дії препаратів з політропними фармакологічними властивостями (тіотриазолін, вінборон, кверцетин та ін.);

 • скринінг хімічних сполук, придатних для створення фармакокоректорів запальних та ішемічних процесів;

 • розробка способів підвищення біодоступності лікарських засобів та фізіологічно активних речовин;

 • доклінічні дослідження сполук із нефро-, кардіо-, гапато-, а також кріо-, радіо- та фрігопротекторними властивостями.


НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 • Впродовж 2013–2015 рр. співвиконавець планової науково-дослідної роботи кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова «Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів» (номер державної реєстрації: 0111U002571. Керівник НДР: завідувач кафедрою фармакології Вінницького НМУ ім. М. І. Пирогова, д.мед.н., проф. Степанюк Г. І.).

 • Впродовж 2019–2021 рр. співвиконавець планової науково-дослідної роботи Держаної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України» «Визначення факторів прогнозу та індивідуалізація комплексного лікування пізніх променевих ускладнень» (номер державної реєстрації: 0118U001712, шифр теми: НАМН. 03.19. Керівник НДР: директор Державної установи "ІМРО ім. С.П. Григор'єва НАМН України", д.мед.н., проф. Красносельський М. В.).


ОБРАНІ ОПУБЛІКОВАНІ НАУКОВІ РОБОТИ

 1. Степанюк Г. І., Сокирко М. В., Степанюк Н. Г., Гладких Ф. В., Короткий Ю. В. Оцінка кардіопротектроної дії 1-(1-адамантил-1-етокси)-3-(N-метил морфоліній)-2-пропанол йодиду (ЮК-76) в умовах експериментального адреналінового ушкодження міокарду. Одеський медичний журнал. 2016. № 6 (158). С. 26–32.

 2. Гладких Ф. В., Кулініч Г. В. Оцінка факторів ризику відтермінованої радіаційної токсичності за комбінованого хірургічного та променевого лікування хворих на рак шийки матки. Український медичний часопис. 2019. № 5 (133), Т. 2 С. 18–22 – DOI: https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.133.162492

 3. Красносельський М. В., Гладких Ф. В., Кулініч Г. В., Севастьянова В. С. Клініко-лабораторний портрет хворих на рак шийки матки з пізніми радіаційними ускладненнями променевого лікування. Медичні перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 121–133. – DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189603

 4. Гладких Ф. В., Кулініч Г. В. Порівняльна характеристика гомеостатичних зрушень у пацієнток з фібротичними та дегенеративними пізніми радіаційними ускладненнями променевої терапії з приводу раку шийки матки. Клінічна онкологія. 2020. Т. 9, № 4 (36). С. 234–240. DOI: https://doi.org/10.32471/clinicaloncology.2663-466X.36-4.26746

 5. Гладких Ф. В., Кулініч Г. В., Севастьянова В. С. Характеристика гематологічних і біохімічних показників у хворих на рак грудної залози IIВ–IIIВ стадій з пізніми променевими ускладненнями. Практична онкологія. 2020. Т. 3, № 1. С. 4–12. DOI: https://doi.org/10.22141/2663-3272.3.1.2020.209819

 6. Гладких Ф. В., Чиж М. О. Модуляція мелоксикам-індукованих змін секреторної та моторної активності шлунка шляхом застосування кріоекстракту плаценти. Праці Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка. Медичні науки. 2021. № 64 (1). С. 84–94. DOI: https://doi.org/10.25040/10.25040/ntsh2021.01.08

 7. Чиж М. О., Бєлочкіна І. В., Гладких Ф. В. Кріохірургія і фізичні методи в лікуванні онкологічних захворювань. Український радіологічний та онкологічний журнал. 2021. № 29 (2). С. 127–149. DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.127-149

 8. Гладких Ф. В. Нестероїдні протизапальні засоби: терапевтичні та небажані ефекти, шляхи їх оптимізації [Монографія]. Вінниця: ТВОРИ, 2022. – 216 с. DOI: https://doi.org/10.46879/2022.1

 9. Гладких Ф. В., Степанюк Н. Г., Степанюк Г. І. Фармакодинаміка ібупрофену крізь призму політропності вінборону [Монографія]. Вінниця: ТВОРИ, 2022. – 120 с. DOI: https://doi.org/10.46879/2022.2

 10. Hladkykh F. V. Gastrocytoprotective properties of cryopreserved placenta extract in combined action of low temperatures and inhibition of cyclooxygenase. Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2022. № 39(1). Р. 48–56. DOI: https://doi.org/10.5937/afmnai39-33036
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ


+38 (099) 782-78-72

Fedir Vol. HLADKYKH 
ГЛАДКИХ
Федір Володимирович
bottom of page