top of page

Anna O. MANCHENKO
МАНЧЕНКО
Анна Олександрівна

випускник 2018 р.

У 2011 р. закінчила з відзнакою медичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна та у 2012 р. вступила до інтернатури, де на кафедрі терапії, ревматології та клінічної фармакології ХМАПО у 2014 р. отримала сертифікат за спеціальністю лікар-спеціаліст зі спеціальністю «Внутрішні хвороби»;

Паралельно заочно з 2012 р. навчалась у аспірантурі;

З 2013 р. працювала провідним інженером відділу експериментальної кріомедицини;

У 2018 р. отримала ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина;

3 листопада 2018 р. по теперішній час працюю асистентом кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

У 2019 р. отримала спеціалізацію з ультразвукової діагностики;

3 січня 2020 року займаю посаду в.о. мол. наук. співроб; відділу експериментальної кріомедицини ІПКіК НАН України.


Захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина (науковий керівник – д.мед.н., проф Сандомирський Б.П.) у 2018 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Вивчення впливу фізичних факторів (заморожування-відігрів, випромінювання потоком електронів та їх комбінована дія) на мікро- та ультраструктурні, антигенні та біомеханічні характеристики перикарда та стулок аортального клапана свині для створення тканинних імплантатів. А також вивчення біологічної сумісності та функціональності девіталізованого комбінованою дією фізичних факторів перикарда під час ксенотрансплантації. Вивчення анатомічних та фукціональних структур серцево-судинної системи за допомогою ультразвукового сканера. Дослідження регенеративних процесів тканин після мінно-вибухових травм. З 2015–2020 р. – член Европейського Товариства штучних органів (EuropeanSocietyofArtificialOrgans), а з 2018 р. – член Товариства із кріобіології (каф. ЮНЕСКО).


Автор і співавтор понад 35 наукових робіт, 1 навчально методичної рекомендації для студентів медичного факультету.

+38 (057) 373-41-43

Anna O. MANCHENKO 
МАНЧЕНКО 
Анна Олександрівна
bottom of page