top of page
DSC_2044.JPG

Відділ
кріопатофізіології та імунології

Завідувач: академік НАН України, д. мед. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Вивчення патофізіологічних основ і механізмів розвитку аутоімунних і онкологічних захворювань, особливостей взаємодії кріоконсервованих клітин і тканин (включаючи фетальні) з організмом реципієнтів з вищезазначеними патологіями.

 • Удосконалення методів кріоконсервування стовбурових клітин різного рівня потентності з метою нівелювання нелетальних кріоушкоджень і підвищення ефективності клінічного використання.

 • Фундаментальні дослідження кріочутливості стовбурових ракових клітин та використання різних форм нанокомпозитів з метою підвищення ефективності лікування онкопатології.

 • Розробка протоколів ефективного кріоконсервування  сперматогональних стовбурових та акцесорно-регуляторних клітин сім’яників і тканин звитих канальців з використанням біополімерних гелів з метою відновлення фертильності чоловіків 

 • Вивчення особливостей впливу факторів кріоконсервування на стан геномного-післягеномних каскадів стовбурових і акцесорно-регуляторних клітин різного походження.

 • Використання різних форм нанопокриттів в якості культуральної підложки з метою спрямованої зміни структурно функціональних властивостей мезенхімальних стовбурових клітин при культивуванні in vitro.

 • Створення біотехнологій вирощування ex vivo дендритних клітин із кріоконсервованих клітин-попередників та вивчення молекулярних механізмів реалізації їх толерогенної активності з метою підвищення ефективності клінічного застосування.

 • Модернізація технологій кріоконсервування і ліофілізації компонентів кордової крові з метою отримання ефективних у клінічній практиці противірусних препаратів – імунокоректорів.

 • Активізація кооперативних взаємодій з певними профільними відділами інституту з метою вдосконалення технологій низькотемпературного зберігання стратегічних запасів крові.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

 • Вивчення механізмів активації толерогенної активності дендритних клітин під впливом  кріоконсервування і компонентів кордової крові» (шифр 2.2.6.144, № державної реєстрації 0121U113326). Термін виконання: 2022–2026 рр.

 • Вивчення механізмів реабілітації стану імунної системи тварин-пухлиноносіїв кріоконсервованими дендритними клітинами» (шифр 2.2.6.146, № державної реєстрації 0117U000846). Термін виконання: 2022–2026 рр.

 • Кріоконсервування сперматогоніальних стовбурових та акцесорно-регуляторних клітин сім’яників з використанням біополімерних гелів (шифр 2.2.6.127, № державної реєстрації 0120U100381). Термін виконання: 2020–2024 рр.

 • Сумісне застосування нанокомпозитів та ультранизьких температур для інактивації туморогенних клітин та гальмування пухлинного росту (шифр 2.2.6.131, № державної реєстрації 0120U102198). Термін виконання: 2020–2024 рр. Цільова програма фундаментальних досліджень НАН України «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства».

 • Використання сучасних клітинних нанобіотехнологій в терапії ревматоїдного артриту (шифр 2.2.6.132, № державної реєстрації 0120U102974). Термін виконання: 2020–2024 рр. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій» на 2020–2024 рр.

ШТАТ ВІДДІЛУ

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

У 1993 р. на базі лабораторії кріобіології кровотворних і моноцитарно-макрофагальних систем відділу кріоімунології ІПКіК НАН України організовано відділ кріопатофізіології. Відділ був створений з метою розвитку в ІПКіК НАН України напряму досліджень, які стосуються вивчення механізмів розвитку аутоімунних та онкологічних захворювань, а також патофізіологічних основ взаємодії кріоконсервованих клітин кісткового мозку, фетальної печінки, нейрональних клітин, плаценти, кордової крові та інших із організмом реципієнта з вищеозначеними  патологіями. 2008 р. відділ кріопатофізіології реорганізовано у відділ кріопатофізіології та імунології. 2016 р. до складу відділу кріопатофізіології та імунології увійшла лабораторія біотехнології і прикладних нанотехнологій.

З дня заснування відділу кріопатофізіології та імунології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України його очолює Гольцев Анатолій Миколайович – видатний вчений-кріобіолог, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук України. Гольцев А.М. – автор біля 800 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 54 патентів. Під його керівництвом захищено 2 докторських та 20 кандидатських дисертацій.

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

 • ГОЛЬЦЕВ Анатолій Миколайович – Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Створення наукових основ і методів кріоконсервування клітинних суспензій і їх застосування в медицині»  (1992 р.); іменна стипендія Харківської обласної держадміністрації для видатних вчених ім. І.І. Мечникова в області медицини і біології (2006 р.); нагорода НАН України «За наукові досягнення» (2008 р.); почесна відзнака Української федерації вчених (2015 р.); почесне звання та медаль «Почесний доктор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна» (2016 р.); відзнака за активну співпрацю з науковцями НАМН України (2018 р.);    звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2018 р.); грамота Кабінета Міністрів України «За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу Української держави» (2018 р.); Знак пошани  Національної академії медичних наук України (2018 р.); премія НАН України ім. В.П. Комісаренка в галузі патофізіології і ендокринології за серію наукових праць «Визначення  патофізіологічних основ розвитку імунозалежних захворювань з метою розробки  ефективних способів їх лікування» (2019 р.); звання почесного академіка Української медичної стоматологічної академії за видатний вклад у спільну науково-дослідницьку діяльність, медичну та гуманітарну работу в галузі громадського здоров’я (2020 р.). 

 • ДУБРАВА Тетяна Георгіївна – Ювілейна почесна грамота ПрезидіЇ НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю (2018 р).

 • ЛУЦЕНКО Олена Дмитрівна премія Фонда Сороса (1994 р); стипендіат НАН України для молодих вчених (1996-1998 рр); стипендіат Президента України (19982000 рр.).

 • БАБЕНКО Наталья Миколаївна – премія НАН України для молодих вчених за серію робіт «Вивчення структурно-функціональних властивостей ембріональних нервових клітин в системі in vivo та in vitro» (2003 р); премія пам΄яті Л.П. Кравченко (Lidiya Kravchenko Memorial Prize) за цикл робіт «Cryopreservation of embryonic nervouse cells: new tasks and prospects» (2003 р.); стипендіат Президента України (20062008 рр,); почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у наукову діяльність Інституту та з нагоди 45-річча Інституту (2017 р).

 • ГАЄВСЬКА Юлія Олександрівна – стипендія НАН України (20042006 рр,); премія ім. член-кор. НАН України Білоуса А.М. для молодих учених за кращу наукову роботу в галузі кріобіології і кріомедицини за темою «Вивчення впливу факторів кріоконсевування на клітини гемопоетичної системи в умовах розвитку аутоімунних захворювань» (2005 р.);  диплом переможця обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007 р.); почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у наукову діяльність Інституту та з нагоди 45-річча Інституту (2017 р.).

 • БОНДАРОВИЧ Микола Олександрович – почесні грамоти та дипломи за кращі доклади у щорічних конференціях молодих вчених «Холод в біології та медицині» (2004, 2005, 2008, 2009, 2010 рр.); стипендіат НАН України (20102012 рр.); іменна стипендія ім. І.І. Мечнікова Харківської обладміністрації для молодих вчених в галузі науки (2012–2013 рр.); відзнака НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця» (2013 р.); почесна грамота за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності (2015 р.).

 • ВОЛКОВА Наталія Олександрівна – стипендія Президента України для молодих вчених (2008 р.); медаль Української федерації вчених за наукові досягнення в галузі застосування нанотехнологій в біології і медицині (2008 р.); подяка директора ІПКіК НАН України Гольцева А.М. за високі показники у науковій роботі, вагомий особистий внесок у розвиток науки, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 40-річчя Інституту. (2012 р.); перше місце за кращу постерну презентацію на конференції «The 56th Meeting of the Society of Low Temperature Biology» (2020 р.)

 • ЮХТА Марія Сергіївна – грамота Президії НАН України за серію робіт «Стимулюючий ефект кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку в експериментальній моделі дегенеративно-дистрофічного пошкодження хрящової тканини міжхребцового диску» (2014 р.); стипендіат Президента України (20162018 рр.)

 • 2016 р. колектив відділу – 1 місце на  Всеукраїнському конкурсі   «Винахід року» в номінації «Медицина» за патент на винахід №106337 «Спосіб інгібування росту пухлини” і №109084 «Спосіб оцінки ефективності лікування раку наночастинками», що складають комплекс винаходів, які належать до області медицини і вирішують проблему лікування онкозахворювань.
   

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

​ДУБРАВА Тетяна Георгіївна

e-mail: cryopato@gmail.com

Моб.: +38 (050) 593-49-31

bottom of page