top of page
бібліотека

Відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Завідуюча: ФОМЕНКО Людмила Павлівна

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • патентно-інформаційне супроводження основних етапів виконання науково-дослідних робіт Інституту;

  • аналіз науково-дослідних робіт, що виконуються, прогнозування їх результатів для визначення патентноздатності об’єктів інтелектуальної власності;

  • надання допомоги в оцінці технічного рівня розробок, захисту національного пріоритету на науково-дослідні, конструкторські, проектні та інші роботи, що виконані на винаходів, проведення їх попередньої експертизи на новизну;

  • підготовка та подання документів об’єктів інтелектуальної власності у визначені законодавством органи в Україні та в іноземних державах.

ІСТОРІЯ СТАНОВЕННЯ

Патентний відділ був створений у 1975 р. Починаючи з 2000 р. Інститут приймає активну участь у конкурсі установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності. За підсумками конкурсу по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України кожного року Інститут займав призові місця. Для забезпечення маркетингу результатів наукових розробок та розширення їх впровадження патентний відділ був перейменований у відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності.

ШТАТ ВІДДІЛУ

no-photo-d74b569e8aa86ef4c4ca9a5daff41a16131fa9b7860568755387b734993f46dc.jpg

Liudmyla P. FOMENKO
ФОМЕНКО Людмила Павлівна

head of the department
завідувач відділу

no-photo-d74b569e8aa86ef4c4ca9a5daff41a16131fa9b7860568755387b734993f46dc.jpg

Iuliya O. CHYZH
ЧИЖ Юлія Олександрівна

Senior Engineer
провідний інженер

no-photo-d74b569e8aa86ef4c4ca9a5daff41a16131fa9b7860568755387b734993f46dc.jpg

Liudmyla O. PAVLIUCHENKO
ПАВЛЮЧЕНКО Людмила Олексіївна

technician
технік

ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ

  • Інститут нагороджено Почесною грамотою Президії НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі (ІІІ місце серед Установ НАН України)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

​ФОМЕНКО Людмила Павлівна

e-mail: cryo.in.ua@gmail.com

Моб.: +38 (057) 373-41-43

bottom of page